آشنایی با موضوع

زیست شناساگر هر گونه و یا گروهی از گونه هایی که عملکرد، جمعیت و یا وضعیت آنها می تواند وضعیت کیفی محیط زیست آشکار است. به عنوان مثال، کپوپدها و دیگر مواد غذایی کوچک آبزی که در بسیاری از نواحی آب موجود هستند، می توانند برای تغییرات بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و یا رفتاری که ممکن است در اکوسیستم آنها مشکلی نشان دهند، تحت کنترل قرار گیرند. زیست شناساگر می توانید به ما در مورد اثرات تجمعی از آلاینده های مختلف در اکوسیستم و اینکه یک مشکل ممکن است چه زمانی طول خواهد کشید اطلاعات مفیدی بدهد این در حالی است که آزمایش های فیزیکی و شیمیایی نمی توانند این اطلاعات را ارائه بدهند.
در این صفحه تعداد 343 مقاله تخصصی درباره شناساگر زیستی یا زیست شناساگر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شناساگر زیستی یا زیست شناساگر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; EC; electrical conductivity; SAR; sodium adsorption ratio; AOA; ammonia-oxidizing archaea; AOB; ammonia-oxidizing bacteria; AOA:AOB; ratio of ammonia-oxidizing archaea to ammonia-oxidizing bacteria; TC; total carbon; IC; inorganic carbon; AOA; AOB; Bioind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Ants; Formicidae; Bioindicators; Sahelian agroecosystem; Mango and citrus-based orchards; Senegal; Sustainable agriculture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Araucaria forest; Multiple regression; Redundancy analysis; Bioindicators; Soil ecology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Fatty acids; Bioindicators; Pesticides; Metals; Organic and inorganic pollutants; Marine organisms
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناساگر زیستی یا زیست شناساگر; Vibrio anguillarum infection; Ayu gut microbiota; Immune responses; Interspecies interaction; Bioindicators; gDNA; Genomic DNA; ANOVA; one-way analysis of variance; PCoA; Principal coordinate analysis; ANOSIM; analysis of similarity; perMANOVA; permutatio