بیولوژیک

در این صفحه تعداد 345 مقاله تخصصی درباره بیولوژیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیولوژیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیولوژیک; Adverse reactions; Biologics; Monoclonal antibodies; Pharmacodynamics; Pharmacological interactions; Interacciones farmacológicas; Farmacodinamia; Agentes biológicos; Anticuerpos monoclonales; Reacciones adversas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیولوژیک; Interacciones farmacológicas; Farmacodinamia; Agentes biológicos; Anticuerpos monoclonales; Reacciones adversas; Adverse reactions; Biologics; Monoclonal antibodies; Pharmacodynamics; Pharmacological interactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیولوژیک; Crohn's disease; Infliximab; Perianal fistula; Biologics; TNF-α; Tumor necrosis factor α; CDAI; Crohn's disease activity index; PDAI; Perianal Crohn's disease activity index; BMI; Body mass index; 5-ASA; Aminosalicylates; IQR; Interquartile range;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیولوژیک; Urticaria; Biomarkers; CRP; IL-6; MPV; D-dimer; F1+2; Biologics; Omalizumab; ASCENT-I; ASCENT-II; GLACIAL; IL-1 antagonists; TNF-α inhibitors; Intravenous immunoglobulin; Rituximab; Ligelizumab; Quilizumab; ASST; Autologous serum skin test; ATA; Antithyr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیولوژیک; AZA; azathioprine; ADA; adalimumab; CYA; cyclosporine A; CYX; cyclophosphamide; ETN; etanercept; FK; tacrolimus; IFX; infliximab; IS; immunosuppressant; LFM; leflunomide; MMF; mycophenolate mofetil; MTX; methotrexate; RTX; rituximab; TAK; Takayasu's Arter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیولوژیک; Adventitious viruses; Biologics; Vaccines; Biotherapeutics; Cell substrate; Next generation sequencing; High throughput sequencing; Bioinformatics; NGS; next-generation sequencing; HTS; high-throughput sequencing; FDA; U.S. Food and Drug Administration; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیولوژیک; Biologics; Inflammatory Bowel Disease; Crohn's Disease; Ulcerative Colitis; AEs; adverse events; CD; Crohn's disease; DMARDs; disease-modifying antirheumatic drug; IBD; inflammatory bowel disease; MTX; methotrexate; RA; rheumatoid arthritis; RTX; rit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیولوژیک; Biologics; Protein formulation; Stabilisers; Excipients; Vaccine; BSA; bovine serum albumin; BCG; Bacillus Calmette - Guérin; Cyt c; cytochrome c; F; folded; GdnHCl; guanidine hydrochloride; IgG; immunoglobulin G; IgM; immunoglobulin M; FDA; food and d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیولوژیک; biologics; epidemiology; psoriasis; serious adverse infections; soft tissue infections; TNF-α; aHRs; adjusted hazard ratios; CI; confidence interval; IL; interleukin; IR; incidence rate; KPNC; Kaiser Permanente Northern California; SSTI; skin and soft ti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیولوژیک; Asthma; Control; Biologics; Eosinophilic asthma; Severe asthma; Uncontrolled asthma; DDP-4; dipeptidyl peptidase 4; Feno; fraction of exhaled nitric oxide; GINA; Global Initiative for Asthma; ICS; inhaled corticosteroid; LABA; long-acting beta2 agonist; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیولوژیک; Biologics; asthma; urticaria; nasal polyps; mAbs; cytokines; IgE; CAPS; Cryopyrin-associated periodic syndrome; DPP-4; Dipeptidyl peptidase 4; FDA; US Food and Drug Administration; Feno; Fraction of exhaled nitric oxide; IVIG; Intravenous immunoglobulin;