عملکرد زیست توده

در این صفحه تعداد 140 مقاله تخصصی درباره عملکرد زیست توده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عملکرد زیست توده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد زیست توده; Switchgrass; Ecotypes; Biomass yield; Biomass quality; Harvest management; Feedstock composition; ADF; Acid detergent fiber; ADL; Acid detergent lignin; NDF; Neutral detergent fiber; TNC; Total nonstructural carbohydrates; N; Nitrogen; DM; Dry matter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد زیست توده; Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. bicolor; Biomass yield; Macronutrients and heavy metals content and uptake; Index of bioaccumulation; Enzymatic activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد زیست توده; ΔrG′; Transformed Gibbs energy of a reaction; ΔrG′m; Transformed Gibbs energy of a reaction under reactant concentrations of 1 mM; THF; Tetrahydrofolate; Electrosynthesis; Formatotrophic growth; Biomass yield; Thermodynamic favorability; Chemical m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد زیست توده; Waste beer; External carbon source; Denitrification; Biofilm reactor; Biomass yield; Metagenomic analysis; Trichococcus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد زیست توده; a.i.; active ingredient; DM; dry matter; EO; essential oil; FM; fresh matter; LAI; leaf area index; R:FR; red:far-red ratio; SPAD; soil & plant analyzer development; Medicinal and aromatic plants; Field trial; Light reduction; Biomass yield;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد زیست توده; Miscanthus Keng; Clonal differences; Biomass yield; Establishment; Cellulose; Lignin; Nitrogen use efficiency; NDF; neutral detergent fiber; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; GHG; greenhouse gas; IL clone; Illinois clone of Miscanthus