کاربردهای بیومدیکال

در این صفحه تعداد 435 مقاله تخصصی درباره کاربردهای بیومدیکال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاربردهای بیومدیکال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردهای بیومدیکال; Aggregation-induced emission; Cross-linked fluorescent polymeric nanoparticles; Biological imaging; Biomedical applications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردهای بیومدیکال; Single chain polymer nanoparticles; Intramolecular cross-linking; Biomedical applications; Targeted imaging; Controlled drug delivery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردهای بیومدیکال; Greener synthesis; Capping agents; Metallic nanoparticles; Characterization; Biomedical applications; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; AgNPs; silver nanoparticles; PdNPs; palladium nanoparticles; AuNPs; gold nanoparticles; BcL-xL; B-cell lym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردهای بیومدیکال; Carbon based heterostructures; Biomedical applications; Energy conversion and storage applications; Photocatalysis; Sensors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردهای بیومدیکال; Paclitaxel; Hydroxyapatite; Titanium alloy; Electrochemical deposition; Biomedical applications; Drug controlled release;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردهای بیومدیکال; Absorption; Scattering; Identification; Radiative-conductive heat transfer; Solar engineering; Biomedical applications;