طراحی بیو پروسس

در این صفحه تعداد 104 مقاله تخصصی درباره طراحی بیو پروسس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طراحی بیو پروسس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی بیو پروسس; Biobutanol; Biorefineries; Bioprocess design; Consolidated bioprocessing; Economic analysis; Energy efficiency analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی بیو پروسس; BD; 1,3-butadiene; BDO; 1,4-butanediol; CFD; computational fluid dynamics; EJ; exa Joule; kT; kilotonnes; MT; million tonnes; PBS; poly butylene succinate; PDO; 1,3-propanediol; Lifeline modeling; Bioprocess design; Scale-down; Bio-economy; Renewable feed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی بیو پروسس; DoE; design of experiments; GMP; good manufacturing practice; HCPs; host cell proteins; QbD; quality by design; Bioprocess design; Convective and conductive heat transfer; Downstream processing; Heat precipitation of host cell proteins; Modeling; Optimiza
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی بیو پروسس; Biorefinery development; Large-scale furfural process; Dividing wall column; Process integration and intensification; Bioprocess design; Bioprocess optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی بیو پروسس; SBO; soluble biobased substances obtained from municipal bio-wastes; CV; soluble substances obtained from public and private gardening all vegetable wastes; Anaerobic processes; Waste treatment; Biogas; Bioprocess design; Ammonia abatement; Biorefinery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی بیو پروسس; BM-hMSC; bone marrow derived human mesenchymal stem cells; MNC; mononuclear cells; FBS; fetal bovine serum; DMSO; dimethylsulphoxide; CFU-f; colony forming unit fibroblast; QC; quality control; QA; quality assurance; STR; short tandem repeat; CQA; critica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی بیو پروسس; 2-AB; 2-aminobenzamide; AMM; ammonia; ATF; alternating tangential flow; CCC; critical coagulation concentration; GLC; glucose; HF; hollow fiber; LAC; lactate; LMH; cross flow rate per unit area and volume; PES; polyether sulfone; PMMA; poly(methyl methacr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی بیو پروسس; COG; cost of goods; CTS; CompacT SelecTTM automated cell culture machine; FCI; fixed capital investment; hPSC; human pluripotent stem cell; HTS; high throughput screening; iPSC; induced pluripotent stem cell; PCA; patch-clamp analysis; NCE; novel chemical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی بیو پروسس; BM-MNCs; bone marrow mononuclear cells; CLA; cell line authentication; DMEM HG GlutaMAX™; Dulbecco's modified eagle's medium high glucose glutamax™; DMSO; dimethyl sulfoxide; FBS; fetal bovine serum; hMSC; human mesenchymal stromal cells; HY-PT; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی بیو پروسس; Simultaneous saccharification and co-fermentation; Detoxification; Bioprocess design; Cellulose; Lactic acid; ThermophilesEFB, empty fruit bunch; SSF, simultaneous saccharification and fermentation; SDSCF, simultaneous detoxification, saccharification and