بیسفنول A

در این صفحه تعداد 203 مقاله تخصصی درباره بیسفنول A که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیسفنول A (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیسفنول A; PC; polycarbonate; ODA; octadecylamine; IR; infrared; ATR; attenuated total reflection; mp; melting point; BPA; bisphenol-A; DODU; 1,3-Dioctadecylurea; ODA-U; Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene) bis(octadecylcarbamate); TOD-B; 1,3,5-Trioctadecylbiuret; FT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیسفنول A; BPA; bisphenol-A; BMI; body mass index; CR; creatinine concentration; EPA; US Environmental Protection Agency; Ex-R study; A Pilot Study to Estimate Human Exposures to Pyrethroids using an Exposure Reconstruction Approach; LC/MS/MS; liquid chromatograph -
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیسفنول A; BMP15; bone morphogenetic protein 15; BPA; bisphenol-A; COC; cumulus cell-oocyte complex; GDF9; growth differentiation factor 9; MDMA; 3,4-methylenedioxymethamphetamine; THC; Δ9-tetrahydrocannabinol; Oocyte; Cumulus cells; Gap junctions; Oocyte growth fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیسفنول A; 3-cx-MPP; 3-carboxyl-mono-propyl phthalate: secondary metabolite of di-n-octyl phthalate, di-n-butyl phthalate and/or di-isononyl phthalate; 5-cx-MEPP; Mono-(5-carboxy-2-ethylpentyl)phthalate: secondary metabolite of di-(2-ethylhexyl) phthalate; 5OH-MEHP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیسفنول A; ABTS; 2,2′-Azino-bis-(3-ethyl benzothiazoline-6-sulfonic acid); BET; Brunauer, Emmett, and Teller; BJH; Barrett, Joyner and Halenda; BPA; bisphenol-A; CA; clofibric acid; CBZ; carbamazepine; CNTs; carbon nanotubes; DCF; diclofenac; EDC; N-(3-Dimethylami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیسفنول A; Ciona intestinalis; Botryllus schlosseri; Pregnane X receptor; Saccharomyces cerevisiae; Marine biotoxins; Bioassay; AD; activation domain; AF-2; transcription activation function domain; BsVDR/PXRα; Botryllus schlosseri VDR/PXR orthologue α; BPA; bisph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیسفنول A; Al; Aluminum; Sb2O3; Antimony trioxide; BP; Benzophenone; BPA; Bisphenol-A; Ce; Cerium; DCC; Dextran-coated charcoal; DIDP; Di-isodecylphthalate; DINP; Di-isononylphthalates; DMSO; Dimethyl sulfoxide; MTT; 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-tetrazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیسفنول A; HTS; high throughput screening; EDSP; EPA's Endocrine Disruptor Screening Program; ER; estrogen receptor; EAR; exposure:activity ratio; AC50; concentration at half maximal activity; REEAQ; relative endocrine exposure:activity quotients; GEN; genistein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیسفنول A; BPA; bisphenol A; PhSe2; diphenyl diselenide; Nrf2; nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2; Keap1; Kelch-like ECH-associated protein 1; i.g; intragastric;; EDCs; endocrine disrupting chemicals; NPSH; non-protein thiol; PND; postnatal day; δALA-D; δ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیسفنول A; AO7; acid orange 7; AR18; acid red 18; BF; fuchsin; BPA; bisphenol-A; CH3CHO; acetaldehyde; CIP; ciprofloxacin; CNT; carbon nanotube; CDts; carbon nanodots; CR; congo red; CV; crystal violet; 4CP; 4-chlorophenol; 2,4-DBP; 2,4-dibromophenol; 2,4-DCP; 2,4-d