مشروب سیاه

در این صفحه تعداد 165 مقاله تخصصی درباره مشروب سیاه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مشروب سیاه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشروب سیاه; BL; black liquor; BLG; black liquor gasification; GC; gas chromatography; DTF; drop tube furnace; EFG; entrained flow gasifier; FID; flame ionization detector; LEFG; laminar entrained flow gasifier; MS; mass spectra; PAH; polycyclic aromatic hydrocarbons;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشروب سیاه; Coagulated sludge; Black liquor; Methylene blue; Peat water; Landfill leachate; Adsorption; BBLS-CA; bioethanol black liquor sludge-based carbonaceous adsorbent; BET; Brunner-Emmett-Teller; FT-IR; Fourier transform infrared; MB; methylene blue; PACl;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشروب سیاه; BL; black liquor; BLG; black liquor gasification; BPx; mixture of pyrolysis oil (x wt%) and black liquor (100 − x wt%); DTF; drop tube furnace; EFG; entrained flow gasifier; FID; flame ionization detector; GC; gas chromatography; PO; pyrolysis oil; MS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشروب سیاه; AL; alkaline lignin; BL; black liquor; BLS; supernatant of BL; DBLS; BLS diluted to 4 times with acetate buffer; EHC; enzymatic hydrolysis of cellulose; LTW; last-time waste wash water; QFP; quantity filter paper; QFP-AL; QFP deposited with AL; SCB; sugar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشروب سیاه; Mathematical model; Flat falling film evaporator; Empirical correlation; Overall heat transfer coefficient; Heat loss; Black liquor; Central composite rotatable design; Response surface;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشروب سیاه; BL; black liquor; SAF; sulfonated acetone formaldehyde; BSAF; graft copolymer of BL and SAF; Black liquor; Graft copolymerization; Sulfonated acetone formaldehyde; Concrete;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشروب سیاه; Kraft process; Lignin recovery; Advanced process integration; Biorefinery; Biomass conversion; Acidification of black liquor; adt; air dry metric tonne; API; advanced process integration; BL; black liquor; CAPEX; capital expenses; HEX; heat exchanger; HHV