کوره ذوب اهن

در این صفحه تعداد 132 مقاله تخصصی درباره کوره ذوب اهن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کوره ذوب اهن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوره ذوب اهن; AM; artificial assignment method; BF; blast furnace; BOF; basic oxygen furnace; DC; direct current; EAF; electric arc furnace; ESP; electrostatic precipitator; FGD; flue gas desulfurization; HEPA; high efficiency particulate air; PM10; particulate matter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوره ذوب اهن; VTM; LCA; Category indicator; Pollutant gas emissions; LCA; life cycle assessment; VTM; vanadium titano-magnetite; LCI; life cycle inventory; LCIA; life cycle impact assessment; Pan. Steel; Panzhihua Iron and Steel Co. Ltd.; BF; blast furnace; GWP100; glo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوره ذوب اهن; BAT; best available technology; BF; blast furnace; BOF; basic oxygen furnace; BP; best practise; CCA; climate change agreement; CCL; climate change levy; CCS; carbon capture and storage; CDM; clean development mechanism; CDQ; coke dry quenching; CDU; crud
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کوره ذوب اهن; Ironmaking; Steelmaking; Sustainable development; Greenhouse gas emissions; BF; blast furnace; BOF; basic oxygen furnace; CBD; Central Business District; CO2 eq; carbon dioxide equivalent; DRI; direct reduced iron; EAF; electric arc furnace; EPA; environm