سرباره کوره انفجار

در این صفحه تعداد 177 مقاله تخصصی درباره سرباره کوره انفجار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سرباره کوره انفجار
مقالات ISI سرباره کوره انفجار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار; FEM; finite element method; LSM; lattice spring model; LBM; lattice beam model; RPM; random particle model; CSL; confinement-shear lattice model; LCM; lattice-cell model; DLSM; distinct lattice spring model; VCPM; volume-compensated particle model; DPM; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار; Blast furnace slag; Slag viscosity; Slag heat exchange; Pig iron heating; Slag thermal behaviours; End use product value; High temperature hot stage SEM; In-situ SEM heating;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار; External sulfate attack; Accelerated test; Alkali-activated binder; Fly ash; Blast furnace slag; Strength loss/gain index; Microstructure alteration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار; Geopolymer; Rice husk ash; Blast furnace slag; Metakaolin; Ternary binder; Compressive strength; Chemical composition; X-ray diffraction; SEM; EDS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار; Supplementary cementitious materials; Lightweight aggregate concrete; Silica fume; Fly ash; Blast furnace slag; Mechanical properties; Durability properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار; BFS; blast furnace slags; BOD5; biochemical oxygen demand after five days; Cef; effluent concentration of a given pollutant; CFU; colony forming unit; Cin; influent concentration of a given pollutant; COD; chemical oxygen demand; CW; constructed wetland;