خونریزی در پروب شدن

در این صفحه تعداد 24 مقاله تخصصی درباره خونریزی در پروب شدن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خونریزی در پروب شدن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خونریزی در پروب شدن; Epidemiology; dental public health; methamphetamine; periodontitis; AAP; American Academy of Periodontology; AL; Attachment loss; BOP; Bleeding on probing; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; GR; Gingival recession; MA; Methamphetamine; NHANE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خونریزی در پروب شدن; Gingivitis; orthodontic appliances; literature review; API; Approximal plaque index; BOP; Bleeding on probing; GI; Gingival index; GRADE; Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; MeSH; Medical Subject Headings; NA; Not applicable
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خونریزی در پروب شدن; Down syndrome; oral health; periodontal diseases; ABL; Alveolar bone loss; AL; Attachment loss; BOP; Bleeding on probing; C; Control patient; CPITN; Community Periodontal Index of Treatment Needs; DS; Down syndrome; GB; Gingival bleeding; GI; Gingival ind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خونریزی در پروب شدن; Periodontal Disease; Functional Food; Vaccinium macrocarpon; Treatment Outcome; Periodontal Index; SRP; scaling and root planing; OCE; oral cavity examination; GI; gingival index; BoP; bleeding on probing; PI; plaque index; API; approximal plaque index; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خونریزی در پروب شدن; Periodontitis; scaling and root planing; periodontal endoscope; systematic review; meta-analysis; ATT; Average treatment time; BOP; Bleeding on probing; C; Control; GI; Gingival inflammation; NM; Not mentioned; PD; Probing depth; PRC; Percentage of residu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خونریزی در پروب شدن; Generalized severe chronic periodontitis; nonsurgical therapy; periodontal maintenance; orthodontics; BOP; Bleeding on probing; PD; Pocket depths; SRP; Scaling and root planing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خونریزی در پروب شدن; Dietary fiber; Periodontal diseases; Obesity; Glucose tolerance test; Prediabetic state; Intervention study; AUC; area under the curve; BMI; body mass index; BOP; bleeding on probing; CAL; clinical attachment loss; GCF; gingival crevicular fluid; hs-CRP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خونریزی در پروب شدن; apoB; apolipoprotein B; BMI; body mass index; BOP; bleeding on probing; CM; chylomicron; DM; diabetes mellitus; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; GA; glycoalbumin; GCF; gingival crevicular fluid; HbA1c; hemoglobin A1c; HDL-C; high-density lipoprot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خونریزی در پروب شدن; ABTS; 2,2′-azinobis-(3-ethylbenzo-thiazoline-6-sulphonic acid); CYPMPO; 5-(2,2-dimethyl-1,3-propoxycyclophosphoryl)-5-methyl-1-pyrroline-N-oxide; BOP; bleeding on probing; ESR; electron spin resonance; hfsc; hyperfine splitting constant; HO; hydroxyl ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خونریزی در پروب شدن; Periodontal disease; furcation defects; dental radiography; BOP:; Bleeding on probing; CEJ:; Cementoenamel junction; Fw:; Furcation width at alveolar crest level inside furcation; Fw2:; Furcation width 2 millimeters apical to the fornix; Fx:; Furcation fo