شاخص توده بدن (BMI)

در این صفحه تعداد 182 مقاله تخصصی درباره شاخص توده بدن (BMI) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شاخص توده بدن (BMI) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); Obesity; Eating behavior; Child; Self-regulation; Health behavior; Intervention; Executive Function (EF); Emotion Regulation (ER); Future Orientation (FO); Approach Bias (AB); Eating in the Absence of Hunger (EAH); Ability to Delay Gratification (ATDG); C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; AUC; area under the plasma concentration-time curve; BMI; body mass index (BMI); Cmax; maximum plasma concentration; CRPus; ultrasensitive C-reactive protein; GGT; gamma-glutamyl transferas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); ASA; American Society of Anesthesiologists. Referring to the co-morbidities scoring index; AUC; area under curve; BMI; body mass index (BMI); Ca125; cancer antigen 125; CT; computed tomography; DWI; diffusion-weighted imaging; FDG-Pet; fluordeoxyglucose-p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); Reference values; Worldwide multicenter study; Body mass index (BMI); Multiple regression analysis; Age-related changes; Ethnicity-related changes; BMI-related changes; Smoking-related changes; Alcohol-related changes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); Abdominal obesity; Waist-height ratio (WHtR); Waist-to-hip ratio (WHR); Waist circumference (WC); Body mass index (BMI); Hypertension; Hyperlipidaemia; Hyperglycemia; Hyperuricemia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); Multiple sclerosis; Body mass index (BMI); MRI disease activity; Interferon-beta treatment; No evidence of disease activity; Treatment response;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); Body mass index (BMI); Mortality; Obesity paradox; Subarachnoid hemorrhage (SAH); BMI; Body mass index; CI; Confidence interval; CT; Computerized tomography; DCI; Delayed cerebral ischemia; GOS; Glasgow outcome score; OR; Odds ratio; RI; Radiographic infa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); Body mass index (BMI); Pneumoperitoneum; Obesity; Perioperative management; Airway management; Ventilation; Oxygenation; General anesthesia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); Adiponectin; mortality; hemodialysis; body composition; anthropometry; body fat; body mass index (BMI); lipids; cardiovascular disease (CVD); renal replacement therapy (RRT); end-stage renal disease; MADRAD (Malnutrition, Diet, and Racial Disparities in C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); Adenoid hypertrophy; Tonsil hypertrophy; Body mass index (BMI); Snoring; Highest power frequency (Fmax); Snoring sound intensity level (SSIL)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); Age; Gender; Ethnicity; Family history; Body mass index (BMI); Waist circumference and hypertension; On the development of type 2 diabetes mellitus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); Spinal deformities; Body mass index (BMI); Height; Obesity; Underweight; Overweight; Adolescents; Scoliosis; Scheuermann kyphosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص توده بدن (BMI); School food environment; School physical activity environment; Competitive food and beverages; Body mass index (BMI);