ضریب انتقال حرارت انتقال جوش

در این صفحه تعداد 16 مقاله تخصصی درباره ضریب انتقال حرارت انتقال جوش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضریب انتقال حرارت انتقال جوش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال حرارت انتقال جوش; Pool boiling; Rectangular microchannel; Capillary wicking; Viscous friction; Critical heat flux; Boiling heat transfer coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال حرارت انتقال جوش; Enhancement; Visualization; Correlation; Grooved surface; BHTC; boiling heat transfer coefficient; CHF; critical heat flux;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال حرارت انتقال جوش; AC; Activated carbon; Al2O3; Aluminum oxide; BHTC; Boiling heat transfer coefficient; CHF; Critical heat flux; CNT; Carbon nanotube; CTAB; Cetyl trimethyl ammonium bromide; CTAC; Cetyl trimethyl ammonium chloride; Cu; Copper; CuO; Copper(II) oxide; CO2; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال حرارت انتقال جوش; Boiling heat flux; Boiling heat transfer coefficient; Bubble departure diameter; Active nucleation site density; Bubble waiting period; Bubble growth rate; Bubble growth period; Bubble departure frequency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال حرارت انتقال جوش; Boiling heat transfer coefficient; Pressure drop; Micro-fin tube; Entropy generation number (Ns); Bejan number (Be); Irreversibility distribution ratio (IDR)Coefficient de transfert de chaleur en ébullition; Chute de pression; Tube à micro-ailettes; Nombr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال حرارت انتقال جوش; Annular flow model; Boiling heat transfer coefficient; Pressure gradient; Liquid film thickness; Velocity profile;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال حرارت انتقال جوش; Ethylene glycol/water mixture; Turbulent flow; Subcooled flow boiling; Boiling curve; Boiling heat transfer coefficient;