درختان رگرسیون افزایش یافته است

در این صفحه تعداد 98 مقاله تخصصی درباره درختان رگرسیون افزایش یافته است که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درختان رگرسیون افزایش یافته است (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Boosted regression trees; Mediterranean climate; Native invader; Wildlife management; Sus scrofa; Urban area;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Phytoplankton; Nitrates; Boosted regression trees; Generalized least squares model; Zooplankton; Estonia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Biometrical measurements; Boosted regression trees; Brisket fat thickness; Sus scrofa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Private lands conservation; Invasive species; Conservation behavior; Boosted regression trees; Species distribution models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; SOC; soil organic carbon; SFC; seasonal fractional cover data; RF; random forest; BRT; boosted regression trees; SVM; support vector machine; RMSE; root-mean-square error; C; carbon; DSM; digital soil mapping; DEM; digital elevation model; SLGA; Soil and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Surface irrigation; Land use intensity; Cropping frequency; Fallow land; Water storage infrastructure; Boosted regression trees;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Agricultural abandonment; Spanish Pyrenees; Central Ebro basin; Rainfed crops; Irrigated crops; Landsat classification; Boosted regression trees;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Waste tailings; Cemented paste backfill; Recycling; Strength prediction; Boosted regression trees; Particle swarm optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Multiple stressors; Interactions; Monitoring data; Riverine ecosystems; Boosted Regression Trees; Generalised Linear Modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Species distribution models; Snapper-grouper complex; Boosted regression trees; Fish habitat; Baited remote underwater video (BRUV);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Maxent; Biased support vector machine; Boosted regression trees; Imaging spectroscopy; Vegetation; Species distribution model; Yellow starthistle; Centaurea solstitialis; Phalaris aquatica; Carnegie airborne observatory; Hyperspectral;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Agent-based modeling; Bounded rationality; Behavioral uncertainty; Probabilistic graphical model; Directed information graph; Boosted regression trees;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Cyanobacterial harmful algal blooms; Water quality; Long-term time series; Boosted regression trees; Biophysical drivers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Safety performance functions; Non-signalized intersections; Crash frequency; Intersection characteristic importance; Boosted regression trees;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Boosted regression trees; Capreolus capreolus; Habitat suitability; Restoration ecology; Species reintroduction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Boreal; Peatland; Distribution mapping; Organic soil depth; Boosted regression trees; Logistic regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Artificial neural networks; Boosted regression trees; Machine learning; Random forest; Regression trees; Support vector machines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Fisheries management; Essential fish habitat; Ecosystem-based fisheries management; Species distribution modelling; Generalised Additive Models; Boosted Regression Trees; Maximum Entropy; Hawaiian bottom fishery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Dam monitoring; Dam safety; Machine learning; Boosted regression trees; Neural networks; Random forests; MARS; Support vector machines; Leakage flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Constrained ordination techniques; Boosted regression trees; Spatial distribution; Climate variables; Climate reconstructions; Modern pollen data; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Highway Safety Manual; Data mining; Boosted regression trees; Variable importance; Crash predictions; Calibration factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; DF; dengue fever; DHF; dengue haemorrhagic fever; VBD; vector-borne diseases; BRT; Boosted Regression Trees; ELISA; IgM capture enzyme-linked immunosorbent assay; API; Application Programming Interface; GLM; generalized linear model; GAM; generalized addi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; BRT; boosted regression trees; DRF; diked riparian forest; FRF; flooded riparian forest; OC; organic carbon; TRF; total riparian forest; Carbon accretion rate; Carbon stock; Dendrogeomorphology; Dike; Floodplain forest; Sedimentation rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درختان رگرسیون افزایش یافته است; Biotic integrity; Stressor–response relationships; Boosted Regression Trees; Community concordance; Lotic ecosystems; Multimetric indices; Ohio