الماس Boro-Doped

در این صفحه تعداد 265 مقاله تخصصی درباره الماس Boro-Doped که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الماس Boro-Doped (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الماس Boro-Doped; Boron-doped diamond; Transmission electron microscopy; Electron energy loss spectroscopy; Local structure; Electrochemical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الماس Boro-Doped; AA; ascorbic acid; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonicacid) diammonium salt; AEF; analytical enhancement factor; AFP; alpha fetoprotein; Anti-CEA; anticarcinoembryonic antibody; Au NBPs; gold nanobipyramids; AuNCs; gold nanoclusters; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الماس Boro-Doped; Advanced oxidation; Diamond electrodes; Groundwater; Safe water; Sanitization; Strong oxidants; BDD; Boron-doped diamond; DBPs; Disinfection by-products; FC; Free chlorine; I; Current intensity; j; Current density; N; Concentration of microorganisms; OER;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الماس Boro-Doped; Forensics; On-site analysis; Point-of-care testing; Crime scene investigation; Drugs of abuse; Explosives; AgNP; silver nanoparticles; AuNP; gold nanoparticles; 4A2NP; 4-amino-2-nitrophenol; BDD; boron-doped diamond; BIA-SPE; batch injection analysis for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الماس Boro-Doped; BDD; boron-doped diamond; FA; formic acid; GSH; glutathione; GSSG; glutathione dimer; H2Q; hydroquinone; Q; benzoquinone; Q-GSH adduct; benzoquinone-glutathione adduct; Disulfide reduction; Quinones; Electrochemistry; Adduct formation; Protein labeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الماس Boro-Doped; A; absorbance of the most intense UV/Vis peak; A0; initial absorbance of the most intense UV/Vis peak; ACF; activated carbon fiber; Ag/AgCl; reference electrode of Ag/AgCl (KCl saturated); ALD; atomic layer deposition; AOP; advanced oxidation process; APS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الماس Boro-Doped; Anodic oxidation; Electro-Fenton; Photoelectro-Fenton; Synthetic wastewaters; Real wastewaters; AC; activated carbon; ACF; activated carbon fiber; AO; anodic oxidation; AOP; advanced oxidation process; BDD; boron-doped diamond; BOD5; 5-day biochemical oxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الماس Boro-Doped; BDD; boron-doped diamond; CFU; colony-forming units; CNFs; carbon nanofibres; COD; chemical oxygen demand; CT; computed tomography; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; EF; electro-Fenton; EtAQ; 2-ethyl-9,10-anthraquinone; FTIR; Fourier transform