بهره وری انرژی ساختمان

در این صفحه تعداد 125 مقاله تخصصی درباره بهره وری انرژی ساختمان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بهره وری انرژی ساختمان
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; Building energy efficiency; Human thermal comfort; Hydrological processes; Monte Carlo simulation; Radiative heat exchange; Urban vegetation;
مقالات ISI بهره وری انرژی ساختمان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; Gradual pattern mining; Motif discovery; Data mining; Building operational performance; Building energy efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; Useful energy demand; Self-Organizing Maps; Building energy efficiency; Energy parameters; Energy performance; Procedural modelling; Random parameters; Unsupervised data mining;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; Building energy consumption; China; Statistical Yearbook; Building energy consumption calculation method; Building energy efficiency; Building sector;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; Gradual pattern mining; Data mining; Knowledge discover; Building operational performance; Building energy efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; Building energy modeling; Building energy efficiency; Model-based predictive control; Experimental validation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; Building energy efficiency; Heating operation condition; Envelope construction; Heat insulation performance; Dynamic property;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; Multi-objective optimization; Genetic algorithms; Energy savings; Household energy consumption; Building energy efficiency; Energy efficiency measures (EEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; AHU; air handling unit; BAC; building automation and control; BES; building energy system/simulation; DX; direct expansion; EP; evolutionary programming; FAC; fuzzy adaptive control; FAN; fuzzy adaptive network; FL; feedback linearization; FLC; fuzzy logi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; Exhaust air window; Heat transfer; Thermal performance; Numerical modeling; Building energy efficiency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; Building energy efficiency; Social housing; Public-private partnership; Green affordable housing; Rough sets; Venture philanthropy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; Terminal HVAC controls; Reduced-order models; Building energy efficiency; Extended Kalman filters; Recursive parameter estimation; Self-adaptive models
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری انرژی ساختمان; Facility maintenance scheduling; Building energy efficiency; Occupant satisfaction; Agent based modeling