لنفوم Burkitt

در این صفحه تعداد 108 مقاله تخصصی درباره لنفوم Burkitt که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لنفوم Burkitt (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم Burkitt; XMEN; the X-linked immunodeficiency with magnesium (Mg2+) defect, high EBV viral load in blood, and high risk for EBV-related neoplasia; eBL; endemic Burkitt lymphoma; EBV; Epstein-Barr virus; Mg2+; magnesium; MAGT1; magnesium transporter 1 gene; MgCl2; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم Burkitt; DLBCL; diffuse large B-cell lymphoma; R-CHOP; rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone; NHL; non-Hodgkin lymphoma; GEP; gene expression profiling; COO; cell-of-origin; GCB; germinal center B-cell; ABC; activated B-cell; PMBL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم Burkitt; Epstein-Barr virus; Hodgkin lymphoma; Burkitt lymphoma; Diffuse large B-cell lymphoma; Pediatric lymphoma; Virus de Epstein-Barr; Linfoma de Hodgkin; Linfoma de Burkitt; Linfoma difuso de células B; Linfoma pediátrico;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم Burkitt; Invagination intestinale aiguë; Hyperplasie lymphoïde; Diverticule de Meckel; Lymphome de Burkitt; Purpura rhumatoïde; Polype; Acute intussusception; Lymphoid hyperplasia; Burkitt lymphoma; Meckel's diverticulum; Henoch-Schonlein purpura; Polyp;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم Burkitt; Epstein-Barr virus; Burkitt lymphoma; Plasmodium falciparum; Malaria; Activation induced cytidine deaminaseVirus de Epstein-Barr; Linfoma de Burkitt; Plasmodium falciparum; Malaria; Citidina desaminasa inducida por activación
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم Burkitt; Epstein-Barr virus; Hodgkin lymphoma; Burkitt lymphoma; Diffuse large B-cell lymphoma; Pediatric lymphomaVirus de Epstein-Barr; Linfoma de Hodgkin; Linfoma de Burkitt; Linfoma difuso de células B; Linfoma pediátrico
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم Burkitt; BL; Burkitt lymphoma; CCR1; C-C motif chemokine receptor 1; CCR2; C-C motif chemokine receptor 2; CCR2A; isoform of CCR2; CCR2B; isoform of CCR2; CCL2; C-C motif chemokine ligand 2; EBV; Human gammaherpesvirus 4 (Epstein-Barr virus); EBNA2; EBV nuclear an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم Burkitt; DLBCL; Diffuse large B-cell lymphoma; PCL; Primary cardiac lymphoma; MRI; Magnetic resonance imaging; HBsAg; Hepatitis B virus surface antigen; HIV; Human immunodeficiency virus; NHL; Non-Hodgkin lymphoma; GCB; Germinal center B-cell-like; ABC; Activated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم Burkitt; SAHA; HDAC inhibitor; FGR; B-cell lymphoma; Drug resistance; BL; Burkitt lymphoma; CC; capture compound; CCMS; capture compound mass spectrometry; CRISPR; Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats; DETECT; drug efficacy testing combined wi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم Burkitt; angioimmunoblastic T-cell lymphoma; Burkitt lymphoma; diffuse large B-cell lymphoma; Epstein-Barr virus; gastric carcinoma; hemophagocytic syndrome; Hodgkin lymphoma; hydroa vacciniforme-like lymphoma; leiomyosarcoma; lymphomatoid granulomatosis; naso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم Burkitt; Malignant lymphoma; Grey zone lymphoma; Diffuse large B-cell lymphoma; Burkitt lymphoma; Aggressive B-cell lymphoma; Unclassifiable; Immunohistochemistry