کلساین

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره کلساین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کلساین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلساین; P(NIPAM-co-AAc); poly(N-isopropyalacrylamide-co-acrylic acid); MG; microgel; PDA; poly(dopamine); DA; dopamine; PEG; poly(ethylene glycol); PLL-g-PEG; poly-L-lysine-graft-PEG; L; liposomes; MG/L/PDA; Non PEGylated multicompartment carriers; MG/L/PDA/PEG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلساین; Polar drugs; Diffusion; Hydrophobic thickness; Area modulus; Polar surface area; ASA; acetylsalicylic acid; Calcein; 3,3-bis[N,N-bis(carboxymethyl)-aminomethyl]fluorescein; CMC; critical micellization concentration; CS−1; compressibility modulus; CW STE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلساین; FAP; fibroadipogenic progenitors; PAX7; paired box 7; MRF; myogenic regulatory factor; Hh; Hedgehog; MyoD1; myogenic differentiation 1; Smo; Smoothened; Gli1; Gli family zinc finger 1; Ptch1; Patched 1; rRNA; ribosomal ribonucleic acid; CAGGS; CMV early e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلساین; Brucine (PubChem CID:442021); Calcein (PubChem CID: 65079); 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphacholine (PubChem CID:452110)Hyperthermia; Thermosensitive liposomes; Tumor targeted drug delivery; Calcein; Brucine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلساین; NF-κB; nuclear factor kappa B; DNA; deoxyribonucleic acid; A; ascorbyl radical; AH−; ascorbate; EPR; Electron Paramagnetic Resonance; LR; lipid derived radicals; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; CAT; catalase; O2−; superoxide anion; O2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلساین; MDR1, reverse multidrug resistance 1; P-gp, P-glycoprotein; MRP2, MDR-associated protein 2; GF120918, N-(4-[2-(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-isoquinolinyl)ethyl]-phenyl)-9,10-dihydro-5-methoxy-9-oxo-4-acridine carboxamide; CsA, cyclosporin A; Calcein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلساین; Calcein; Fluorescence spectroscopy; Histamine; Ligand exchange; Sensor moleculeGC, gas chromatography; HPLC, high-performance liquid chromatography; ROS, reactive oxygen species; UV–vis, ultraviolet–visible; GABA, γ-aminobutyric acid; MALDI–TOF, matrix-as
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلساین; CNS; central nervous system; RGC; retinal ganglion cells; ONC; optic nerve crush; FG; fluorogold; CAM; calcein-acetoxymethylester; GCL; ganglion cell layer; AMC; activated microglia cells; +; positive; Retinal ganglion cells; Fluorogold; Retrograde labeli