مقدار گرما

در این صفحه تعداد 119 مقاله تخصصی درباره مقدار گرما که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مقدار گرما (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار گرما; CKD; chronic kidney disease; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; 3-DXA; 3-deoxyanthiocyanidins; LUT, 5-MeO-LUT; 5-methoxyluteolinidine; API; apigeninidin; 7 MeO-Api; 7-methoxypyrimidinidine; Kcal; calorific value; CG; control group; SG; sym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار گرما; RE; renewable energy; CHP; combined heat and power; FFB; fresh fruit bunches; CPO; crude palm oil; PKC; palm kernel cake; CPKO; crude palm kernel oil; EFB; empty fruit bunches; MF; mesocarp fibre; PS; palm shell; OPF; oil palm fronds; OPT; oil palm trunks
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار گرما; 32/40DF and 51/60DF; Engine models from M/S MAN Diesel; 34DF and 50DF; Engine models from M/S Wartsila; BDC; Bottom dead centre; BMEP; Brake mean effective pressure; C-10 DFNG; C-12 DFNG, and C-15 DFNG, Engine models from M/S Caterpillar; CA; Crank angle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار گرما; Gas calorimetry; Calorific value; Non-conventional fuel gases; Biogas; Coal mine methane; Thermophysical properties; Metrological investigation; Uncertainty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار گرما; NS; Neem Seed Azadirachta indica; PP; Pigeon Pea husk Cajanus cajan; YP; Yellow Pea husk Lathyrus aphaca L.; GN; Ground Nut shell Arachis hypogaea Linn; CS; Channa Straw Cicer arietinum; SS; Soyabean Straw Glycine max; WS; Wheat Straw Triticum aestivum L.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار گرما; LDPE; low density polyethylene; HDPE; high density polyethylene; PP; polypropylene; PVC; poly (vinyl chloride); PS; polystyrene; PET; poly (ethylene terephthalate); MSW; municipal solid waste; MPW; municipal plastic waste; BTX; benzene, toluene and xylene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار گرما; EU; European Union; IEA; International Energy Association; Mtoe; million tonnes of oil equivalent; GHG; greenhouse gas; MC; moisture content; AC; ash content; CV; calorific value; AD; anaerobic digestion; PAT; process analytical technology; NIR; near infr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار گرما; COG; coke oven gas; GDP; gross domestic product; BF; blast furnace; Syn-gas; synthesis gas; CV; calorific value; BFG; blast furnace gas; BTX; benzene, toluene and xylene; HCs; hydrocarbons; CHP; combined heat and power; SOx; sulfur oxide; DRI; direct redu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار گرما; AD; anaerobic digestion; ALCA; attributional life cycle assessment; BCC; biomass carbon calculator; BSC; biomass sustainability criteria; CCR; carbon capture and replacement; CHP; combined heat and power; CLCA; consequential life cycle assessment; CV; cal