سرطان درمان

در این صفحه تعداد 819 مقاله تخصصی درباره سرطان درمان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سرطان درمان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرطان درمان; Ara-C; cytarabine; LA; lauric acid; LA-Ara; conjugation of cytarabine with lauric acid; LA-Ara NFs; LA-Ara nanofibers; AML; acute myeloid leukaemia; ALL; acute lymphoblastic leukaemia; lg P; oil/water partition coefficient; Ara-CTP; cytarbine triphosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرطان درمان; Ethics; Cancer therapy; Proton therapy; Adopt and trial; Model-based approach; Knowledge-based approach; Ética; terapia oncológica; Terapia con protones; Adopta y ensaya; Enfoque basado en modelos; Enfoque basado en conocimientos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرطان درمان; MW; molecular weight; MDR1; multiple drug resistance 1; P-gp; P-glycoprotein; ABC-transporter; ATP-binding cassette transporter; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood brain barrier; SLC transporter; solute carrier transporter; logP; partition coefficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرطان درمان; Oral cancer; Oral squamous cell carcinoma; Podoplanin; Signal transduction; Cancer therapy; Biomarkers; Contact normalization; Chemotherapy; CLEC-2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرطان درمان; FK228 (PubChem CID: 5352062); PXD101 (PubChem CID: 6918638); SAHA (PubChem CID: 5311); LBH-589 (PubChem CID: 6918837); tubacin (PubChem CID: 6675804); tubastatin A (PubChem CID: 49850262); ACY-1215 (PubChem CID: 53340666); ACY-241 (PubChem CID: 53340426);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرطان درمان; Amphiphilic peptide-drug conjugates (APDCs); αvβ3-Mediated endocytosis; Stimuli-responsive linkage; Doxorubicin; Cancer therapy; Synergistic effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرطان درمان; Polymeric nanomedicines; Peptide; Cancer therapy; Therapeutic delivery; AF; aminoflavone; ANG; angiopep-2; BBB; blood brain barrier; BCECs; brain capillary endothelial cells; BP; bortezomib-pinanediol; bPEISS; bioreducible branched polyethylenimine; BPLP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرطان درمان; ASCO; American Society of Clinical Oncology; ASE/EACVI; American Society of Echocardiography/European Association of Cardio-Vascular Imaging; ESMO; European Society of Medical Oncology; VSP; vascular endothelium growth factor pathway; TTE; transthoracic e