آشنایی با موضوع

ردپای کربن را در گذشته به صورت "مجموعه کل گازهای گلخانه‌ای خروجی ناشی از یک سازمان،‌یک رخداد،‌ یک محصول یا یک شخص "تعریف می‌شد. اما از آنجایی که محاسبه میزان کل ردپای کربن به خاطر مقدار زیاد داده‌های مورد لزوم و این حقیقت که دی اکسید کربن بوسیله رویدادهای طبیعی هم تولید می‌شود،‌ ناممکن است،‌ این تعریف جدید برای ردپای کربن پیشنهاد شده است: "مقیاسی از مقدار کل خروجی دی اکسید کربن (CO2) و متانول (CH4) مربوط به یک جمعیت،‌ سیستم یا فعالیت معین با در نظر گرفتن همه منابع، فرونشین‌ها،‌ ذخیره‌شدن‌ها در محدود زمانی و مکانی آن جمعیت، آن ‌سیستم یا فعالیت. " این مقیاس به صورت "معادل دی اکسید کربن" (CO2e0) با استفاده از "پتانسیل گرمایش جهانی 100 ساله" (GWP100) محاسبه می‌شود. رد پای کربن به طور کلی در دوره یک ساله محاسبه می‌شود. شما می‌توانید رد پای کربن خود را با استفاده از محاسبه‌گر رد پای کربن محاسبه کنید. این آسان‌ترین راه برای اندازه گیری تأثیر خودتان روی محیط زیست است. متوسط رد پای کربن یک نفر شامل انتشار دی اکسید کربن از خودرو، خانه و سفر‌های هوایی و هر چیزی که استفاده می‌کند و در انتشار دی اکسید کربن نقش دارد است. رد پای کربن معمولاً به صورت تُن دی اکسید کربن بیان می‌شود. مطابق آخرین گزارشات، یک شهروند آمریکایی به طور متوسط حدود 28 تُن گاز‌های گلخانه‌ای در یک سال تولید می‌کند که عمدتاً ناشی از حمل و نقل و مصرف انرژی در خانه است. گازهای گلخانه‌ای از طریق فعالیت‌های مربوط حمل و نقل، پاک کردن زمین و تولید مواد غذایی، سوخت،‌کالاهای ساخته‌شده، مواد،‌چوب، جاده‌‌ها، ساختمان‌ها و خدمات وارد جو زمین می‌شوند و برای سادگی اغلب بر حسب میزان دی‌اکسید کربن یا معادل دی اکسید کربن سایر گازهای گلخانه‌ای گزارش می‌شوند. ردپای کربنی خانوارها را می‌توان به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد: ‌منابع "غیرمستقیم" که اغلب ردپای کربن خانوارهای معمول مربوط به آنهاست، شامل خروجی سوخت مصرفی برای تولید کالاهایی است که دورتر از مصرف‌کننده نهایی تولید می‌شوند. بخش "مستقیم" شامل خروجی ناشی از سوختی است که در ماشین یا اجاق خانه فرد مصرف‌کنننده به کار می رود. اصطلاح ردپای کربن در واقع از اصطلاح "ردپای بوم‌شناختی" (ecological footprint) منشا می‌گیرد که در دهه 1990 به کار گرفته شد و به معنای شمار "کره زمین‌هایی" مورد لزوم در صورتی است که همه افراد روی کره زمین به همان اندازه شخصی که ردپای بوم‌شناختی‌اش محاسبه می‌شود، مصرف می‌کردند. اما ردپای کربنی اختصاصی‌تر از ردپای بوم‌شناختی است، زیرا به طور مستقیم میزان خروجی گازهای عامل تغییرات آب و هوایی به جو را اندازه می‌گیرد.
در این صفحه تعداد 592 مقاله تخصصی درباره ردپای کربن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده ردپای کربن
مقالات ISI ردپای کربن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ردپای کربن; AEP; aquatic ecotoxity potential; ALCA; Agricultural Life Cycle Assessment; AP; acidification potential; EC; energy consumption; EP; eutrophication potential; FU; functional unit; GWP; global warming potential; HTP; human toxicity potential; HW; hazardous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ردپای کربن; CO2; Carbon dioxide; CH4; Methane; N2O; Nitrous oxide; CFC; Chlorofluorocarbon; HCFC; Hydrochlorofluorocarbon; HFCs; Hydrofluorocarbons; PFCs; Perfluorinated chemicals; SF6; Sulfur hexafluoride; Built environment; Carbon footprint; Carbon emission assessm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ردپای کربن; Water sensitive urban design; Green stormwater infrastructure; Life cycle assessment; Carbon footprint; Carbon sequestration; Global warming potential impact;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ردپای کربن; Territorial Life Cycle Assessment (LCA); Hybrid approach; Process-based LCA; Input-output analysis; Greenhouse gases; Multicriteria analysis; GHG; Greenhouse gas; LCA; Life Cycle Assessment; CF; Carbon Footprint; IO; Input-Output; UNFCCC; United Nations F