کربنیل ردوکتاز

در این صفحه تعداد 125 مقاله تخصصی درباره کربنیل ردوکتاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کربنیل ردوکتاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; AKR; aldo-keto reductase; AOX1; aldehyde oxidase 1; 11β-HSD; 11β-hydroxysteroid dehydrogenase; CBR; carbonyl reductase; CYP; cytochrome P450; EDTA; ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid; G-6-P; glucose-6-phosphate; G-6-PDH; glucose-6-phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; carbonyl reductase 1; tissue distribution; liver; intestine; kidney; LC-MS/MS; protein quantification; proteomics; CBR; carbonyl reductase; DDI; drug-drug interactions; DMF; dimethylformamide; fm; fraction metabolized; IDA; information-dependent acquisiti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; Tiaprofenic acid; Carbonyl reducing enzymes (CREs); AKR; Short-chain dehydrogenase/reductase; Carbonyl reductase; Reductive drug metabolism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; 3-BC; 3-benzylidene camphor; 4-MBC; 4-methylbenzylidene camphor; Aβ; amyloid-β; ABAD; Aβ-binding alcohol dehydrogenase; AD; Alzheimer's disease; AI; aromatase inhibitor; AKR; aldo-keto reductase; AME; apparent mineralocorticoid excess; AR; androgen r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; QCT (Q0); quinocetone; Q1; 1-desoxyquinocetone; Q2; dideoxyquinocetone; Q3; carbonyl-reduced metabolites of 1-deoxyquinocetone; Q4; carbonyl- and double-bond-reduced metabolites of 1-deoxyquinocetone; Q5; carbonyl-reduced metabolites of dideoxyquinocetone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; AKR; Carbonyl reducing enzymes; Carbonyl reductase; Fenofibric acid; Reductive drug metabolism; Short-chain dehydrogenase/reductaseAKR, aldo-keto reductase; CLint, internal clearance; CREs, carbonyl reducing enzymes; SDR, short-chain dehydrogenase/reducta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; 9,10-Phenanthrenequinone; Neuroblastoma cell; Apoptosis; Reactive oxygen species; Antioxidant property; NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1; AKR; aldo-keto reductase; AMC; 7-amido-4-methylcoumarin; ATM; ataxia telangiectasia mutated kinase; BSO; dl-buthionin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; CBR; carbonyl reductase; SDR; short-chain dehydrogenase/reductase; CYP; cytochrome P450; AKR; aldo-keto reductase; DOX; doxorubicin; FA; fatty acid; ONE; 4-oxo-2-nonenal; 13h; 8-hydroxy-2-imino-2H-chromene-3-carboxylic acid (2-chlorophenyl)amide; DHRS4; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; 5′-UTR; 5′ untranslated region; ACTB; beta-actin; AKRs; aldo-keto reductases; ALOX-5; Arachidonate 5-lipoxygenase; CBR; carbonyl reductase; CHF; congestive heart failure; ChIP; chromatin immunoprecipitation; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; DMS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; SDRs; short-chain dehydrogenases/reductases superfamily; CR; carbonyl reductase; SgCR; carbonyl reductase from Streptomyces griseus; COBE; ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate; (S)-CHBE; (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate; IPT; gisopropyl β-d-1-thiogalactopy-ranos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; Cytosolic phospholipase A2α; Fatty acid amide hydrolase; Indole-5-carboxylic acid; Benzotriazole; Inhibitors; Metabolic stability; Cytochrome P450; Carbonyl reductase; Short chain dehydrogenase/reductase; Aldo-keto reductase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; CBR; carbonyl reductase; DOX; doxorubicin; Hydroxy-PP; 3-(1-tert-butyl-4-amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)phenol; SAR; structure-activity relationship; S-Tetralol; (S)-(+)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol; Acacetin (PubChem CID: 5280442); Apigenin (P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; Carbonyl reductase; Leifsonia xyli; (R)-3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl ethanol; Purification; Characterization; Asymmetric reduction; BTAP; 3,5-bis(trifluoromethyl) acetophenone; BTPE; 3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl ethanol; ee; enantiometric excess; Vma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; cPLA2α; cytosolic phospholipase A2α; CYP450; cytochrome P450; SDR; short-chain dehydrogenase/reductase; AKR; aldo-keto-reductase; HPLC; high performance liquid chromatography; MS; mass spectrometry; ESI; electrospray ionization; NMR; nuclear magnetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربنیل ردوکتاز; MDR; medium-chain dehydrogenases/reductases; MD; minimal dextrose medium; MM; methanol medium; PED; (R)-1-phenyl-1,2-ethanediol; rcr; (R)-specific carbonyl reductase gene; RCR; (R)-specific carbonyl reductase; TCA; trichloroaceticacid; Carbonyl reductase;