نگهبانان

در این صفحه تعداد 624 مقاله تخصصی درباره نگهبانان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نگهبانان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهبانان; Brain injuries; Caregivers; Outcome assessment (health care); Quality of life; Rehabilitation; HRQOL; health-related quality of life; PRO; patient-reported outcome; PROMIS; Patient Reported Outcomes Measurement Information System; TBI; traumatic brain inj
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهبانان; Atención domiciliaria; Atención primaria; Atención de enfermería; Recursos sociosanitarios; Cuidadoras familiaresHome care; Primary care; Nursing care; Social health resources; Caregivers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهبانان; Alzheimer's disease; Dementia; Diagnostic criteria; Prevalence; Incidence; Mortality; Morbidity; Caregivers; Family caregiver; Spouse caregiver; Sandwich generation caregiver; Health care costs; Health care expenditures; Long-term care costs; Medicare spe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهبانان; AIC; Akaike information criterion; SCH; Sydney Children's Hospital; N; number of participants; NA; not assessed, or not applicable; SD; standard deviation; Caregivers; Child; Neoplasms; Information need; Internet;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهبانان; Caregivers; Preparedness; Psychometrics; Stroke; Validity; ReliabilityADL, activities of daily living; CFA, confirmatory factor analysis; CFI, Comparative Fit Index; CPS, Caregiver Preparedness Scale; ICC, Intraclass Correlation Coefficient; RMSEA, Root M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهبانان; Caminata; Cuidadores; Dependencia (psicología); Estructuras de acceso; ViviendaArchitectural accessibility; Caregivers; Dependency (psychology); Housing; Walking
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهبانان; Dependencia funcional; Sobrecarga subjetiva; Agente de cuidado dependiente; Cuidadores; MéxicoFunctional dependency; Subjective overload; Dependent care agent; Caregivers; Mexico
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهبانان; Health-related quality of life; Survey; Caregivers; Amyotrophic lateral sclerosis; Patients; Short Form 36 Health SurveyCalidad de vida relacionada con la salud; Cuestionario; Cuidadores; Esclerosis lateral amiotrófica; Pacientes; Short Form 36 Health Sur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نگهبانان; Calidad de vida relacionada con la salud; Cuestionario; Cuidadores; Esclerosis lateral amiotrófica; Pacientes; Short Form 36 Health SurveyHealth-related quality of life; Survey; Caregivers; Amyotrophic lateral sclerosis; Patients; Short Form 36 Health Sur