واکنش آبشار

در این صفحه تعداد 131 مقاله تخصصی درباره واکنش آبشار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش آبشار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش آبشار; Caryophyllene; Diversity oriented synthesis; Cascade reaction; OGAPLKTVCYSCQL-QWHCGFSZSA-N; NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N; QNGSAPKJYAQCJJ-JAPOXJDPSA-N; ZEULXEBXBKBKEM-VAMHBNGJSA-N; POLWTAHCMNQPPE-NWDGAFQWSA-N; JWMHUXHJWBHDKM-YIFBXAAPSA-N; UJXYTVCEMWNTCE-KSF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش آبشار; Cascade reaction; Multifunctional conductive hydrogel; Label-free amperometric immunosensor; Tumour marker; Polypyrrole-polythionine-gold; Neuron-specific enolase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش آبشار; Heterogeneous catalysis/photocatalysis; Zirconium-based porphyrinic metal-organic framework; Bimetallic metal-organic framework; Post-synthetic cluster metalation; Fe-node-functionalized MOF; Multifunctional MOF; PCN-222(Fe)/MOF-545-Fe; Cascade reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش آبشار; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BJH; Barrett-Joyner-Halenda; SBET; surface areas; VP; pore volume; DP; pore diameter; XRD; X-ray diffraction; FT-IR; Fourier transform infrared; Raman; Raman spectroscopy; CO2-TPD; temperature-programmed desorption with CO2; N