لنفوم بنیادی Casitas B

در این صفحه تعداد 15 مقاله تخصصی درباره لنفوم بنیادی Casitas B که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لنفوم بنیادی Casitas B (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; AP-1; activating protein 1; APC; antigen presenting cell; CAR; chimeric antigen receptors; Cbl-b; casitas B-lineage lymphoma; DAG; diacylglycerol; cSMAC; central supramolecular activation cluster; CTLA4; cytotoxic T lymphocyte antigen 4; dSMAC; distal sup
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; PTM; post-translational modification; RBR; RING-between-RING; DUB; deubiquitinase; USP; ubiquitin-specific protease; SCF; Skp1-Cullin-F-box; CaMKII; Ca2 +/calmodulin-dependent kinase 2; Cbl; Casitas B-lineage lymphoma; TKB; tyrosine kinase binding; RTK;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; Dual EGFR/HER2 inhibitors; Resistance; T790M/L858R mutant EGFR; Irreversible inhibitors; ADMET; Absorption/Distribution/Metabolism/Excretion/Toxicity; Cbl; Casitas B-lineage Lymphoma; c-MET; cellular mesenchymal to epithelial transition factor; DM; double
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; CBL; casitas B-lineage lymphoma; CtxR; cetuximab-resistant; CtxS; cetuximab-sensitive; CRC; colorectal cancer; EGF; epidermal growth factor; EGFR; epidermal growth factor receptor; EMT; epithelial to mesenchymal transition; EPR; epiregulin; FDA; food and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; Abl; Abelson tyrosine kinase; C3G; Crk SH3 domain-binding guanine nucleotide-releasing factor; Cbl; Casitas B-lineage lymphoma; CD3ζY1-6F; CD3ζ mutant in which all 6 tyrosines were replaced by phenylalanine; Crk; CT10 (chicken tumor virus number 10) reg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; PEDF; Skeletal muscle; Insulin resistance; Glucose; Akt; AS-160; akt substrate-160; Cbl; casitas B-lineage lymphoma; GSK; glycogen synthase kinase; IR; insulin receptor; IRS; insulin receptor substrate; PEDF; pigment epithelium-derived factor; PKB; protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; RTK; receptor tyrosine kinase; EGF; epidermal growh factor; EGFR; epidermal growth factor receptor; LRIG1; leucin-rich repeats and immunoglobulin-like domains1; MIG; 6mitogen inducible gene 6; RALT; receptor associated late transducer; ERRFI1; ErbB recept
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; ATG; autophagy-related gene; AMPK; AMP activated protein kinase; BECN1; beclin1; b-TrCP; beta-transducin repeat-containing protein; Cbl; Casitas B-lineage lymphoma; CHIP; Carboxyl terminus of Hsc70 interacting protein; CHMP2B; charged multivesicular body
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; EGFR; epidermal growth factor receptor; LAC; lung adenocarcinoma; Del; deletion; WT; wild type; c-Cbl; casitas B-lineage lymphoma; GAK; cyclin G-associated kinase; NSCLC; non-small cell lung cancer; PKC; protein kinase C; SP-A; surfactant protein A; SP-C;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; EGFR; epidermal growth factor receptor; CIN85; Cbl interacting protein of 85 kDa; Cbl; casitas B-lineage lymphoma; EEA1; early endosome antigen 1; FACS; fluorescence-activated cell sorting; PFA; paraformaldehyde; mAb; monoclonal antibody; pAb; polyclonal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; Wiskott-Aldrich syndrome; Wiskott-Aldrich syndrome protein; T-cell receptor; calpain; ubiquitination; proteasome; F-actin; Cbl family proteins; Arp; Actin-related protein; Cbl; Casitas B-lineage lymphoma; EVH1; Ena-VASP homology domain 1; IS; Immune synap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; TKB; tyrosine kinase binding; SH2; Src homology 2; SPR; surface plasmon resonance; EGFR; epidermal growth factor receptor; Met; hepatocyte growth factor receptor; Cbl; casitas B-lineage lymphoma; c-Casitas B-lineage lymphoma tyrosine kinase binding domain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنفوم بنیادی Casitas B; c-Cbl; Casitas B-lineage lymphoma; DD; death domain; DISC; death-inducing signaling complex; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DR4; TRAIL-R1; DR5; TRAIL-R2; DTT; dithiothreitol; EGF; epidermal growth factor; EGFR; EGF receptor; EGTA; ethylene glyc