اکسیداسیون جزئی کاتالیستی

در این صفحه تعداد 139 مقاله تخصصی درباره اکسیداسیون جزئی کاتالیستی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسیداسیون جزئی کاتالیستی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون جزئی کاتالیستی; Catalytic partial oxidation; Catalytic combustion; Ignition; Extinction; 3-Mode model; Bifurcation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون جزئی کاتالیستی; Auxiliary power unit; Catalytic partial oxidation; Forward operating base; Microgrid; Reformer; Diesel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون جزئی کاتالیستی; Ceramic microchannel reactor; Autothermal reforming; Computational fluid dynamics; Steam reforming; Catalytic partial oxidation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون جزئی کاتالیستی; GHG; greenhouse gas; CNG; compressed natural gas; DME; dimethyl ether; Bcm; billion cubic metres; btoe; billion tonnes of oil equivalent; SMR; steam methane reforming; POX; Partial Oxidation; CPOX; Catalytic Partial Oxidation; PEC; photoelectrochemical; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون جزئی کاتالیستی; Catalytic partial oxidation; Conical-shaped reactors; Foam monolith reactors; Radiative heat transfer; Catalyst thermal stability; Methane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون جزئی کاتالیستی; AF-SPMR; axial-flow spherical packed-bed membrane reactor; ATR; autothermal reforming; CapEx; capital expenditure; CD; catalytic distillation; CDR; carbon dioxide reforming; CFC; chlorofluorocarbon; CPO; catalytic partial oxidation; CZA; CuO-ZnO-Al2O3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون جزئی کاتالیستی; COG; coke oven gas; GDP; gross domestic product; BF; blast furnace; Syn-gas; synthesis gas; CV; calorific value; BFG; blast furnace gas; BTX; benzene, toluene and xylene; HCs; hydrocarbons; CHP; combined heat and power; SOx; sulfur oxide; DRI; direct redu