اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیستی

در این صفحه تعداد 117 مقاله تخصصی درباره اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیستی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیستی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیستی; AC; activated carbon; AOP; advanced oxidation process; BOD5; biochemical oxygen demand; CNT; carbon nano-tubes; COD; chemical oxygen demand; CWAO; catalytic wet air oxidation; DO; dissolved oxygen; PCO; photo-catalytic oxidation; ROS; reactive oxygen spec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیستی; Chlorophenols; Oxidation processes; Reduction processes; Review; Advanced Oxidation Processes; Photocatalysis; Sonocatalysis; Fenton; Ozonation; Catalytic Wet Air Oxidation; Hydrodehalogenation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیستی; Ce-Fe oxides; Catalytic wet air oxidation; 4-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid; Catalyst reusability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیستی; Catalytic wet air oxidation; Industrial organic raffinate; Platinum catalyst; COD removal; Biodegradability; Toxicity; TSS; total suspended solids; TDS; total dissolved solids; NTU; nephelometric turbidity unit; k; kinetic constant; Ea1; activation energy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیستی; Catalytic wet air oxidation; Co-oxidation; Homogenous catalyst; Advanced oxidation process; Wastewater treatment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیستی; Catalytic wet air oxidation; Ceria-base supports, Cerium-zirconium oxides; Cerium-praseodymium oxides; Oxygen storage capacity, Acid–base properties of cerium-based oxides
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیستی; Advanced oxidation processes; Catalytic ozonation; Catalytic wet air oxidation; Sulfur groups; Nitrogen groups; Oxygen groups; Carbon nanotubes; Surface chemistry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیستی; SFG; simulated flue gas; CWAO; catalytic wet air oxidation; Activated carbon; Microporous materials; Coal; Impregnation; Single-step method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیستی; Catalytic wet air oxidation; Palladium catalysts; Nanofiltration-reject; Refractory organic pollutants; Tannery effluent;