غشای تبادل کاتیونی

در این صفحه تعداد 109 مقاله تخصصی درباره غشای تبادل کاتیونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غشای تبادل کاتیونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; AEM; anion exchange membrane; ATP; adenosine triphosphate; BEMR; bioelectrochemical membrane reactor; BPM; bipolar membrane; CEM; cation exchange membrane; EMBR; electrochemical membrane bioreactor; ETC; electron transport chain; FAD; flavin adenine dinuc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; AM; anion exchange membrane; BM; bipolar membrane; CM; cation exchange membrane; DC; direct current; REDBP; reverse electrodialysis with bipolar membranes; Electrical energy storage; Acid/base neutralization flow battery; Reverse electrodialysis with bipo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; AEM; Anion Exchange Membrane; BWRO; Brackish Water Reverse Osmosis; CEM; Cation Exchange Membrane; CP; Concentration Polarization; ED; Electrodialysis; EDR; Electrodialysis Reversal; IEM; Ion Exchange Membrane; RO; Reverse Osmosis; SEM; Scanning Electron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; PE; polyethylene; PES; polyester; μ-CT; micro-computed tomography; IEM; ion-exchange membrane; CEM; cation exchange membrane; Heterogeneous ion-exchange membrane; Swelling; Shrinkage; Structure; Micro-computed tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; AC; activated carbon; AdE; additional electrode; AEM; anion exchange membrane; BES; bioelectrochemical system; Canode; anode capacitance; CB; carbon black; Ccathode; cathode capacitance; Ccell; cell capacitance; CDI; capacitive deionization; Cell ESR; equ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; Produced water; Treatment technology; Bioelectrochemistry; Wastewater; AEM; anion exchange membrane; BOD; biological oxygen demand; BDD; boron doped diamond; BES; bioelectrochemical system; BTEX; benzene toluene ethylbenzene xylene; BPM; bipolar membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; AAS; atomic absorption spectroscopy; AEM; anion exchange membrane; A400; special grade of anion exchange membrane for large organic ion transport; AFNOR; association française de normalisation; CEM; cation exchange membrane; CR; complexation reaction; DC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; AEM; Anion exchange membrane; APE; Alkaline polymer electrolyte; ASM; Anion selective membrane; BL; Binder loading; CC-GDL; Catalyst coated gas diffusion layer; CEM; Cation exchange membrane; CL; Catalyst loading; EIS; Electrochemical impedance spectrosco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; AEM; Anion exchange membranes; Ag/AgCl; Silver/Silver chloride; BES; Bioelectrochemical system; BESA; 2-bromoethanesulfonic acid; BET; Bioelectrochemical treatment system; CE; Coulombic efficiency; CEM; Cation exchange membrane; COD; Chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; AC; alternating current; A.C.; atomic composition (%); AEM; anion exchange membrane; CEM; cation exchange membrane; CPE; constant phase element; DBL; diffusion boundary layer; DC; direct current; EDL; electrical double layer; EIS; electrochemical impedanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; Cation exchange membrane; Membrane conductivity; Counter-ion transport number; Permselectivity; Electrodialysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; MFC; microbial fuel cell; PEMFC; polymer electrolyte membrane fuel cell; CNT; carbon nanotubes; GN; graphene; FePc; iron phthalocyanines; CoTMPP; cobalt tetramethoxyphenylporphyrins; IEC; ion exchange capacity; M-C; metal-carbon; M-P; metal polymer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; EDIX; electrodialysis-ion exchange; AMP-PAN; ammonium molybdophosphate-polyacrylonitrile; CEM; cation exchange membrane; LCD; limiting current density; I-V; current-voltage; Cesium; Electrodialysis; Ion exchange; Limiting currents; Concentration pol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; Maple sap; Ion exchange membrane; Electro-activation; Acidification; Redox potential; EA; electro-activation; EAR; electro-activation reactor; AEM; anion exchange membrane; CEM; cation exchange membrane; ORP; oxidoreduction (redox) potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; AEM; anion exchange membrane; BWRO; brackish-water reverse osmosis; CEM; cation exchange membrane; ED; electrodialysis; IEM; ion exchange membrane; RO; reverse osmosis; SCADA; supervisory control and data acquisition; TDS; total dissolved solids concentra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; ACF; activated carbon fabric; CD; current density; CDP; cell design point; CEM; cation exchange membrane; COD; chemical oxidation demand; CV; cyclic voltammetry; DPV; differential pulse voltammetry; FS; forward sweep; GC; gas chromatograph; MFC; microbial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; PEMFC; Proton Exchange Membrane Fuel Cells; AFC,; Alkaline Fuel Cells; PAFC; Phosphoric Acid Fuel Cells; MCFC; Molten Carbonate Fuel Cells; SOFC; Solid Oxide Fuel Cells; DMFC; Direct Methanol Fuel Cells; DFAFC; Direct Formic Acid Fuel Cells; MFC; Microbia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; Acid-base junction flow battery; ABJFB; Anion exchange membrane; AEM; Anion exchange layer; AEL; Bipolar membrane; BPM; Cation exchange layer; CEL; Cation exchange membrane; CEM; Junction potential; JP; Reduction oxidation; Redox; Reverse electrodialysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تبادل کاتیونی; Bio-electro-Fenton; Polypyrrole modification; H2O2 bio-electrogeneration; Recirculated microbial desalination cell; Methylene blue degradation; AEM; anion-exchange membrane; BES; bioelectrochemical system; CEM; cation exchange membrane; CConlumbicE; Coulo