اتانول سلولز

در این صفحه تعداد 133 مقاله تخصصی درباره اتانول سلولز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اتانول سلولز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول سلولز; Cellulosic ethanol; Distillery wastewater; Anaerobic digestion; Continuous stirred tank reactor (CSTR); Sequencing batch reactor (SBR); Ozonation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول سلولز; Cellulosic ethanol; Life cycle assessment (LCA); Dilute acid (DA); Steam explosion (SE); Greenhouse gas (GHG); Net energy ratio (NER);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول سلولز; Cellulosic ethanol; Conditioning; Sodium sulfite; Simultaneous saccharification and fermentation; Techno-economic evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول سلولز; Simultaneous saccharification and fermentation; Cellulosic ethanol; Nitrogen; Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone; Saccharum hyb; DM; dry matter; SSF; simultaneous saccharification and fermentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول سلولز; Cellulosic ethanol; Life cycle analysis; Survey; Decision making; Simulation model; Carbon accounting; CEBRAM; Cellulosic Ethanol BioRefinery Accounting Model; EB; Energy Balance; EB + LU; Energy Balance and Land Use; GREET; Greenhouse Gases, Regulated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول سلولز; Cellulosic ethanol; Corn stover; Distributed biomass processing; Life cycle assessment; Local biomass processing depot; Minimum ethanol selling price; ACID; acidification; AFEX; ammonia fiber expansion; DCFROR; discounted cash flow rate of return; ECOT; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتانول سلولز; CBP; consolidated bio-process; CBU; cellobiase units; DW; dry weight; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGU; endoglucanase units; HMF; 5-hydroxymethylfurfural; HPAEC; high-performance anion-exchange chromatography; HPLC; high-performance liquid chrom