مدلسازی CFD

در این صفحه تعداد 192 مقاله تخصصی درباره مدلسازی CFD که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدلسازی CFD (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی CFD; CFD modeling; Best practices; Meshing guidelines; Solution guidelines; Aerosol deposition; Reynolds-averaged Navier Stokes (RANS) equations; Low Reynolds number (LRN) turbulence model; Large eddy simulation (LES);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی CFD; CFD modeling; Entrained flow gasification; Intrinsic reaction kinetics; Surface area evolution; Char particle conversion; High temperature pore structure evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی CFD; Partial oxidation; Natural gas; CFD modeling; Flamelet progress variable; Y; mass fraction; Yc; progress variable; Z; mixture fraction; DLR; Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; EDC; Eddy dissipation concept; FGM; flamelet generated manifold; FLUT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی CFD; Concentration polarization; Crossflow reverse osmosis; Digital Holographic Interferometry; CFD modeling; Polarization layer evolution
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی CFD; Aj; external surface area of the material j (m2); Ci; average indoor air concentration of the pollutant i (μg m−3); Ci0; average indoor air concentration of pollutant i at t = 0 (μg m−3); Ciout; average outdoor air concentration of pollutant i (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی CFD; Ejector; Schlieren; CFD modeling; Turbulence model; Shock wavelengthEjecteur; Schlieren; Modélisation à l'aide de la mécanique des fluides numérique; Longueur d'onde de choc; Modélisation de la turbulence