تعادل شیمیایی

در این صفحه تعداد 120 مقاله تخصصی درباره تعادل شیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعادل شیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل شیمیایی; AE; algebraic equation; AV; algebraic variable; DAE; differential algebraic equation; DE; differential equation; DV; differential variable; NMR; nuclear magnetic resonance; ODE; ordinary differential equation; PDAE; partial-differential algebraic equation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل شیمیایی; RNA polymerase; Transcription Elongation Complex; Master Equation; Rule-Based Modelling; Brownian Ratchet Model; Equilibrium Kinetics; Chemical Equilibrium; Steady State Dynamics; Quasi-Steady State; Michaelis-Menten Kinetics; Free Energy; Boltzmann Distr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل شیمیایی; Thermodynamic chemical energy transfer theory; Chemical non-equilibrium; Chemical quasi-equilibrium; Chemical equilibrium; Chemical and electrochemical reactions; Four control mechanisms
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل شیمیایی; Simultaneous etherification; Oxygenates; Ethyl tert-butyl ether; Tert-amyl ethyl ether; Chemical equilibrium; Diisobutenes isomerization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل شیمیایی; CCMS; countercurrent multicomponent stage; IC; interpolation curve; MESH; mass balance, equilibrium relations, summation of fractions, heat balance equations; OL; operating line; RLLE; reactive liquid-liquid equilibrium; RLLEC; reactive liquid-liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل شیمیایی; CVI; colloid vibration current; EM; electrophoretic mobility; APM; Aerosol Particle Mass Analyzer; SMPS; Scanning Mobility Particle Sizer; DLS; dynamic light scattering; SAXS; Small Angle X-Ray Scattering; NM; nanomaterial; SOP; standard operation procedu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل شیمیایی; Chemical equilibrium; Reactive phase equilibrium; Ternary systems; Reactive critical point; Ethylene hydration; Petrochemical ethanol