آشنایی با موضوع

کموکاین ها یا کموکین ها خانواده‌ای از سیتوکین‌های با اندازه کوچک یا پروتئینهای تولید شده توسط سلولها هستند. نام این خانواده از خاصیت آن‌ها برای جذب سلول‌های پاسخ دهنده الهام گرفته شده است. کموکاین ها گروهی از پروتئین ها می باشند که نقش اساسی در هموستاز و تکامل سیستم ایمنی داشته و با فراخوان نمودن سلول ها باعث فعالیت سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی می شوند. کموکاین تولید شده از سلول های استرمایی (SDF-1) به همراه گیرنده اختصاصی خود (CXCR4) در لانه گزینی سلول های بنیادی خونساز در مغز استخوان، کنترل تردد لنفوسیت ها، رگ زایی، چسبندگی و مهاجرت سلول ها نقش داشته و علاوه بر این در ایجاد بیماری های التهابی، اتوایمییون و عفونت HIV نیز موثر هستند. پروتئین‌هایی که به عنوان کموکاین طبفه بندی می‌شوند دارای ویژگی‌های ساختاری مشابهی همچون اندازه کوچک (۸ - ۱۰ کیلودالتون) و حضور چهار عدد مولکول سیستئین در جایگاه‌های کلیدی ساختاری هستند. برخی از کموکاین‌ها دارای نقش پیش-التهاب هستند و در هنگام التهاب، سلول‌های ایمنی را به مکان عفونت فرا می‌خوانند. دیگر کموکاین‌ها در نگهداری همئوستاز نقش دارند و باعث حرکات سلول‌ها در طی فرایند طبیعی رشد و گسترش سلول می‌شوند. کموکاین‌ها در همه مهره داران و برخی باکتریها یافت می‌شوند.
در این صفحه تعداد 1419 مقاله تخصصی درباره کموکاین یا کموکین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کموکاین یا کموکین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; CCL5; RANTES; EGF; Burn; Chemokine; Angiogenesis; Aging; Elderly; Burn response; Inflammation; Immune mediators; Macrophages; MAC 387; M1/M2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; AT; adipose tissue; BM; bone marrow; CsA; cyclosporine A; COX-2; cyclooxygenase-2; DEX; dexamethasone; DMEM; Dulbeccós modified Eaglés medium; DMSO; dimethyl sulfoxide; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FasL; Fas ligand; HGF; hepatocyte growth f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; allogeneic stem cell transplantation; apheresis; chemokine; granulocyte colony-stimulating factor; hematopoietic stem cell mobilization; interleukin; peripheral blood stem cell grafts; plasma profile; protease; soluble adhesion molecule;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; Cell-migration; Multiphase flow; Interstitial fluid; Interstitial fluid pressure; Lymphatic flow; Vascular flow; Autologous chemotaxis; Chemokine; Protease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; ACKR; atypical chemokine receptor; ADAM; a disintegrin and metalloprotease; [Ca2+]i; intracellular calcium concentration; CTAP-III; connective tissue-activating peptide III; DPP4; dipeptidyl peptidase 4; ERK; extracellular signal-regulated kinase; GAG; gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; B2M; β2 microglobulin; DC; dendritic cell; IL; interleukin; LPS; lipopolysaccharide; LT; lymphotoxin; mAb; monoclonal antibody; MZ; marginal zone; Nod1; nod-containing protein 1; PALS; periarteriolar lymphoid sheath; PAMP; pathogen-associated molecular p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; CAM; complementary and alternative medicine; CI; combination index; IBD; inflammatory bowel disease; Chamomile flower; Chemokine; Coffee charcoal; Inflammatory bowel disease; Isobologram; Macrophage; Myrrh; Synergy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; BM; bone marrow; BMSC; bone marrow stem cells; BSA; body surface area; CTACK; cutaneous T cell-attracting chemokine; DDEB; dominant dystrophic epidermolysis bullosa; DEJ; dermo-epidermal junction; EB; epidermolysis bullosa; EBK; epidermolysis bullosa kera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; Liquid chromatography/mass-spectrometry; Non-alcoholic fatty liver disease; Adrenic acid; Chemokine; Alanine aminotransferase; ACOX; acyl Co-A oxidase; ALT; alanine aminotransferase; AC; acylcarnitine; BMI; body mass index; BSA; bovine serum albumin; CDAH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; SIRS; systemic inflammatory response syndrome; MODS; multiple organ dysfunction syndrome; IMHA; immune mediated hemolytic anemia; LPS; lipopolysaccharide; IL; interleukin; TNFα; tumor necrosis factor alpha; TGFβ; transforming growth factor beta; IFNγ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; Inflammation; macrophage; neutrophil; oxidative stress; cytokine; chemokine; autoantibody; nuclear factor κB; ASC; Apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD; BAL; Bronchoalveolar lavage; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; EGFR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; Pattern recognition receptors; Innate immunity; DAMP; Endoplasmic reticulum stress; Excitotoxicity; Cytokine; Chemokine; CpG ODN; Neuroprotection; Neurodegeneration; Injury;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کموکاین یا کموکین ; CRI; cancer-related inflammation; TAM; tumor-associated macrophages; TAN; tumor-associated neutrophils; MDSC; myeloid-derived suppressor cells; TADC; tumor-associated dendritic cells; BMDC; bone marrow-derived haematopoietic progenitor cells; ACKR2; atypi