کلروبنزن

در این صفحه تعداد 219 مقاله تخصصی درباره کلروبنزن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کلروبنزن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروبنزن; 0D; zero dimensional; 1D; one dimensional; 2D; two dimensional; 3D; three dimensional; A; acceptor; Ag NPs; Ag nanoparticles; ACN; acetonitrile; APTES; 3-aminopropyl- triethoxysilane; B-AGNRs; B terminated armchair GNRs; Be-AGNRs; Be terminated armchair G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروبنزن; PCDD/F; Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans; PCDD; Polychlorinated dibenzo-p-dioxins; PCDF; Polychlorinated dibenzofurans; TCDD; Tetra-chlorinated dibenzo-p-dioxins; TCDF; Tetra-chlorinated dibenzofurans; PeCDF; Penta-chlorinated dibenzofu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروبنزن; Meso-/macroporous; Magnetic solid phase extraction; Automated solid-phase extraction; Chlorobenzene; Carboxymethyl-β-cyclodextrin; Matrix interference
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلروبنزن; T; testosterone; DHT; dihydrotestosterone; BPH; benign prostate hyperplasia; 5α-R; 5α-reductase; AR; androgen receptor; RIs; 5α-reductase inhibitors; DLLME; dispersive liquid-liquid microextraction; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; TL