تخت مایع

در این صفحه تعداد 400 مقاله تخصصی درباره تخت مایع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تخت مایع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخت مایع; CFB; circulating fluidized bed; SCFB; supercritical circulating fluidized bed; EHE; external heat exchanger; HTS; high temperature superheater; ITS; intermediate temperature superheater; LTS; low temperature superheater; PA; primary air; PC; pulverized co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخت مایع; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CCS; Carbon Capture and Sequestration; CCY; China Communication Yearbook; CESY; China Energy Statistical Yearbook; CEY; China Environment Yearbook; CFB; Circulating Fluidized Bed; CH4; Methane; C2H4; Ethylene; CHP; Combined
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخت مایع; AER; Absorption Enhanced Reforming; BFB; Bubbling Fluidized Bed; BioHPR; Biomass Heatpipe Reformer; DFB; Dual Fluidized Bed; CFB; Circulating Fluidized Bed; CHP; Combined Heat and Power; HPR; Heatpipe Reformer; MBG; Moving Bed Gasification; SNG; Substitut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخت مایع; ASU; Air separation unit; ATR; Autothermal reforming; BFB; Bubbling fluidized bed; BIGCC; Biomass integrated gasification combined cycle; BtL; Biomass-to-liquids; CCE; Carbon conversion efficiency, %; CCG; CHOREN coal gasification technology; CCS; Carbon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخت مایع; Circulating fluidized bed; Gas-solid multiphase flows; Eulerian two-fluid model; Mass circulation; Time-averaged flow profiles; Coefficient of restitution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخت مایع; Hydrodynamic stability; Circulating fluidized bed; Liquid-solid circulating fluidized bed; Computational fluid dynamics (CFD); Pressure balance loop;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخت مایع; BFB; bubbling fluidized bed; BIGCC; biomass integrated gasification combined cycle; CBHBP; combined bioheat and biopower; CFB; circulating fluidized bed; CHP; combined heat and power; CH4; methane; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; DG; distributed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخت مایع; China; Biomass power; Financial parameters; Net Present Value (NPV); Investment outlook; CDM; clean development mechanism; CER; certified emission reduction; CF; capacity factor; CFB; circulating fluidized bed; CHP; combined heat and power; FIT; feed-in-t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخت مایع; CFD; Circulating fluidized bed; Gas-solids two-phase flow; Wall boundary condition; Specularity coefficient; Particle-wall restitution coefficient;