تومور سلولهای تومور

در این صفحه تعداد 149 مقاله تخصصی درباره تومور سلولهای تومور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تومور سلولهای تومور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; NSCLC; Non-Small Cell Lung Carcinoma; SCLC; Small Cell Lung Carcinoma; AC; Adenocarcinoma; LCT; Lung Carcinoid Tumor; LCC; Large Cell Carcinoma; CTC; Circulating Tumor Cells; UICC; The Union for International Cancer Control; CT; Computer-based Tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; Label-free cells; Capture and concentration; Stem cells; Cancer stem cells (CSCs); Circulating tumor cells (CTCs); ABC transporter; adenosine triphosphate-binding cassette transporter; BCRP; breast cancer resistance protein; CKs; cytokeratins; CSCs; cance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; AA; ascorbic acid; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonicacid) diammonium salt; AEF; analytical enhancement factor; AFP; alpha fetoprotein; Anti-CEA; anticarcinoembryonic antibody; Au NBPs; gold nanobipyramids; AuNCs; gold nanoclusters; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; ARSIs; androgen receptor signaling inhibitors; AA; abiraterone acetate; AR; androgen receptor; BPH; benign prostatic hyperplasia; CNV; copy number variation; CRPC; castration resistant prostate cancer; CTC; circulating tumor cells; ctDNA; cell-free circul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; Cancer; Liquid biopsy; Circulating tumor cells; Precision therapy; Prognostic biomarker; Predictive biomarker; Early cancer detection; Tumor heterogeneity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; AG; agarose; AIs; active ingredients; AP; aminopyrene; AGET; activators generated by electron transfer; AgNPs; silver nanoparticles; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNPs; gold nanoparticles; B. subtilis; Bacillus subtilis; BD; bismaleimide; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; AASLD; American Association for the Study of Liver Diseases; AFP; alfa-fetoprotein; CART; classification and regression trees; cfDNA; circulating cell-free DNA; CTC; circulating tumor cells; ctDNA; circulating cell-free tumor DNA; CTscan; computed tomogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; uPA; urokinase plasminogen activator; PAI-1; plasminogen activator inhibitor 1; ctDNA; circulating tumor DNA; CTC; circulating tumor cells; PFS; progression-free survival; pCR; pathological complete response; SNVs; single nucleotide variants; CNVs; copy n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; ABC; advanced breast cancer; CGH; comparative genomic hybridization; CNA; copy number alterations; CTC; circulating tumor cells; ctDNA; cell-free tumor DNA; DEP; dielectrophoretic; DFS; disease-free survival; dPCR; digital PCR; EBC; early breast cancer; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; AKT; protein kinase B; ATP; adenosine triphosphate; cfDNA; circulating free DNA; CISH; chromogenic in-situ hybridization; CTC; circulating tumor cells; EGFR; epithelial growth factor receptor; EMT; epit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; ADP; adenosine diphosphate; CAM; cell adhesion molecule; CLEC2; C-type lectin-like receptor-2; COX-2; cyclooxygenase-2; CTCs; circulating tumor cells; G-CSF; granulocyte colony-stimulation factor; Gp; Glycoproteins; GPCRs; G Protein-coupled Receptors; IL-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; Abiraterone; Androgen-receptor; Biomarkers; Cabazitaxel; Cell free DNA; Circulating tumor cells; Docetaxel; Enzalutamide; Metastatic castration-resistant prostate cancer; Taxanes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; Oral cancer; Cancer stem cells; Circulating tumor cells; Self renewal; Chemoresistance; CD44v6 and Nanog;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; Biomarqueur; Survie globale; Réponse pathologique; Cellules tumorales; circulantes; Surrogate; Overall survival; Biomarker,pathological; response; Circulating tumor cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; Melanoma; Liquid biopsy; Circulating tumor cells; Cell-free circulating tumor DNA; Cell-free DNA; Cell-free microRNA; Ab; antibody; AIM1; absent in melanoma-1; AJCC; American Joint Committee on Cancer; BRAF; B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور سلولهای تومور; CRC; colorectal cancer; CTCs; circulating tumor cells; cfDNA; cell-free DNA; HMs; histon modifications; LOH; loss of heterozygosity; miRNAs; microRNAs; MSI; microsatellite instability; Colorectal cancer; Blood-based biomarkers; Liquid biopsy; Circulating