آشنایی با موضوع

تکامل یا فرگشت یا برآیش (یا به‌گونه ویژه‌تر تکامل زیستی یا اندامی) عبارت است از دگرگونی در یک یا چند ویژگی فنوتیپی موروثی که طی زمان در جمعیت‌های افراد رخ می‌دهد. هم فرگشتی Coevolution برای توضیح موردی است که دو یا چندین گونه جانوری متقابلاً بر روی فرگشت یک دیگر تأثیر می گذارند. برای مثال تغییرات فرگشتی در ریخت شناسی یک گیاه شاید تغییراتی بر روی ریخت شناسی گیاه‌خواری که گیاه را می خورد بگذارد که به نوبه خود شاید تغییراتی بر روی فرگشت آن گیاه بگذارد که این هم به نوبه خود شاید تغییراتی بر روی فرگشت آن گیاه خوار بگذارد. در همین رابطه دانشمندان دریافتند که ماه و زمین دارای دو نوع هم‌فرگشتی فیزیکی و شیمیایی هستند. هم‌فرگشتی احتمال دارد وقتی که گونه‌های جانوری دارای تعاملات زیست‌محیطی می‌باشند اتفاق بیفتد. این روابط زیست‌محیطی شامل: شکار/شکارچی و انگل/میزبان، گونه‌های رقابتی، گونه هایی که همزیستی در کنار یکدیگر دارند (همانند بعضی پرندگان که بروی گوزن‌ها یا سایر گیاه خواران می‌نشینند). هم فرگشتی کلاسیک: گیاهان و حشره‌ها نمونه‌ای از هم فرگشتی کلاسیک هستند که گاهی و نه همیشه در کنار یکدیگر دارای همزیستی می‌باشند. بسیاری از گیاهان و حشره های گرده افشان بسیار متکی بر یکدیگر هستند و رابطه هایشان بسیار خاص می باشد که زیست شناسان دلیل های خوبی برای استنباط کردن این رابطه هماهنگ دارند که نتیجه ای از پروسه هم فرگشتی می باشد.
در این صفحه تعداد 282 مقاله تخصصی درباره هم فرگشتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده هم فرگشتی
مقالات ISI هم فرگشتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم فرگشتی; ACF; Advocacy Coalition Framework; CCS; carbon capture and storage; IAM; Integrated Assessment Model; MLP; multi-level perspective; SNM; strategic niche management; STS; science, technology, and society/science and technology studies; TIS; technological i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم فرگشتی; PMO; PfM; Co-evolution; Routine dynamics; Structural analysis; MICMAC; Non-trivial machine; Eigen behavior; Project management; The project office; Theory of research into project management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم فرگشتی; Co-evolution; Phengaris (Maculinea) alcon rebeli; Myrmecophily; Gentiana pneumonanthe; Gentiana asclepiadea; Oviposition preference; Social parasitism; Myrmica scabrinodis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم فرگشتی; Niche construction; Behavioral ecology; Co-evolution; Optimality models; Domestication; Village emergence; Paleolithic residential camps; Fire technology; Human evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم فرگشتی; Molluscan diseases; Community structure; Co-evolution; Ecosystem function; Ecology; Parasite–host interactions; Management