آشنایی با موضوع

آلودگی هوا تنها بصورت یک مشکل منطقه ای مطرح نیست زیرا پدیده هایی نظیر بارانهای اسیدی ـ حفره لایه ازن ـ افزایش گرمای کره زمین اثراتی در ابعاد جهانی دارند از همین رو کاهش اثرات جهانی آلودگی هوا در تههد همه کشورها قرار می گیرد. پروتکل کیوتو یکی از مهمترین تعهدات کشورها صنعتی است که در آن گروه کثیری از کشورهای مذکور متعهد گردیدند که تا سال 2012 میلادی سطح انتشار (CO(2 خود ار تا حدود 5% پائین تر از میزانی که در سال 1990 انتشار می یافته کاهش دهند. برای این منظور در پروتکل کیوتو راهکارهایی ارائه گردیده که طی آن به کشورهای عضو پروتکل اجازه داده می شود تا با اجرای پروژه‌هایی در زمینه کاهش انتشار( CO(2 در سایر کشورها اعم از عضو و غیر عضو تعهد خود را به انجام برسانند. افزایش سطح دی اکسیدکربن جو را می‌توان به سه روش کلی جبران کرد، راه حل اول استفاده از منابع انرژی دیگری است که میزان تولید دی اکسید کربنی پایینی داشته باشند، راه حل دوم استفاده از جاذب‌های کربن است که می‌توانند دی اکسید کربن جو را به دام انداخته و آن را ذخیره کنند و روش سوم به دام انداختن دی اکسید کربن و استفاده‌ی مجدد از آن است.

در این صفحه تعداد 500 مقاله تخصصی درباره کاهش CO2 که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده کاهش CO2
مقالات ISI کاهش CO2 (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش CO2; ABS; Australian Bureau of Statistics; AdeLINK; Adelaide LINK (new tramline system of Adelaide); BITRE; Bureau of Infrastructure/Transport/and Regional Economics; CBD; central business district; DPTI; Department of Transport, Planning, and Infrastructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش CO2; Layered double hydroxide; Derivatives; Electrocatalysis; Oxygen reduction; Water splitting; CO2 reduction; Electronic structure; Hierarchical structure; Metal-air battery; Fuel cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش CO2; Traffic speed management; CO2 reduction; NOx reduction; Urban air pollution; Speed limits; Traffic operations; Traffic performance; Travel times; Emissions; Scenarios;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش CO2; Solar fuels production; CO2 reduction; Artificial photosynthesis; PEC cells; Semiconductor systems; Molecular systems; Hybrid nanobiocatalytic systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش CO2; Nanocarbon; Energy electrocatalysis; Oxygen reduction; Oxygen evolution; Hydrogen evolution; CO2 reduction; Electron structure; Strong coupling effect; Hierarchical structure; Doping; Defect; Metal-air battery; Fuel cell; Water splitting;