کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
760714 1462875 2014 12 صفحه PDF 28 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerical investigation on photocatalytic CO2 reduction by solar energy in double-skin sheet reactor
ترجمه فارسی عنوان
بررسی عددی کاهش CO2 فوتوکاتالیستی توسط انرژی خورشیدی در راکتور ورق دو لایه
کلمات کلیدی
کاهش CO2 - راکتور ورق دو جداره؛ شار نور خورشیدی؛ انتقال جرم ؛ شبیه سازی عددی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلید واژه ها
1-معرفی
فهرست اصطلاحات
2. مدل های فیزیکی و ریاضی
شکل 1 -شماتیک یک واحد درDSSR
2.1 سینتیک واکنش و انتقال جرم
2.2 سنجش عملکرد
2.2 سنجش عملکرد
شکل 2: روشهای ارزشیابی عملکرد برای فوتوکاتالیتی گاز در DSSR.
جدول 1 پارامترهای شبیه سازی توزیع شار نوری خورشیدی
2.4. پارامترهای مدل
شکل 3. طرح پراکندگی تقاطع های پرتو در سه سطح DSSR در ساعت 9:00 صبح را نشان می دهد.
شکل 4. توزیع شار خورشیدی سه سطح در 9:00 A.M.
شکل5-توزیع شارسه سطح از8تا12صبح
جدول 2 پارامترهای مدل DSSR.
3. نتایج و بحث ها 3.1 اثرات شار متوسط و گذرا خورشیدی
شکل 6: مقدار CH3OH و سرعت واکنش در جهت z درتک فیبر نوری.
جدول3. نتایج شبیه سازی مدلDSSR
شکل 7. مقاطع های غلظت CH3OH در (a) بخش X-Y و (b) بخش X-Z
شکل 8. غلظت CH3OH خروجی برای دو مدل از 8:00 AM تا 12:00 A.M.
جدول 4 خروجی CH3OH در غلظت های مختلف ورودی بخار آب.
3.2 اثرات غلظت بخار آب
3.3. اثرات سرعت جریان
3.4. اثرات ساختار هندسی
شکل9-غلظت CH3OH خروجی و بهره وری کلی در سرعت های مختلف.
شکل 10. مقاطع های غلظت CH3OH در کانال ها. (a) یک کانال، (b) دو کانال جریان موازی، (c) سه کانال جریان موازی.
شکل 11. مقایسه غلظت خروجی CH3OH در سه ساختار در سرعت های مختلف.
شکل12-غلظت خروجی CH3OH، متوسط شار خورشیدی در هر سطح و میانگین کل شارخورشید در مدل های مختلف با نسبت عرض و ارتفاع متفاوت است.
4. نتیجه گیری
شکل 13. مقطع سرعت در هر کانال (a) بدون اندازه گیری هدایت و (b) با اندازه گیری هدایت.
ترجمه چکیده
با توجه به طراحی ساده و انتقال جرمی بالا، راکتور دندانه دار (DSSR) در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب می کند، اما کاربرد آن در کاهش CO2 فوتوکاتالیستی با کاتالیزور مجهز شده هنوز یک آزمایش جدید است. در این مقاله، مدل های سه بعدی توصیف کاهش CO2 فوتوکاتالیستی در DSSR با استفاده از انرژی خورشیدی، بر اساس توزیع نور خورشیدی گذرا و مداوم، شبیه سازی شده اند. یک روش ارزیابی عملکرد برای هدایت بهینه سازی ساختاری DSSR در کاهش CO2 فوتوکاتالیستی پیشنهاد شده است. اثرات پارامترهای عملیاتی و ساختارهای راکتور بر روی غلظت CH3OH مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته. نتایج نشان می دهد که غلظت CH3OH خروجی از درDSSR بسیار بیشتر از در راکتور فیبر نوری تحت همان شرایط است. این افزایش می یابد، زیرا نسبت غلظت بخار آب ورودی و میانگین شارنور روزانه افزایش می یابد، اما با افزایش سرعت ورودی کاهش می یابد، که هر کدام برای بهره وری CH3OH مفید هستند. غلظت CH3OH با افزایش تعداد کانال های جریان موازی کاهش می یابد، اما با افزایش نسبت عرض و ارتفاع و قرار دادن قطعات هدایت جریان، که برای غلظت CH3OH بالاتر در طراحی DSSR توصیه می شود، افزایش می یابد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی (عمومی)
چکیده انگلیسی
Double-skin sheet reactor (DSSR) attracts attention in recent years due to the simple design and high mass transfer, but its application to photocatalytic CO2 reduction with immobilized catalyst is still a new trial. In this paper, the three-dimensional models describing the photocatalytic CO2 reduction in DSSR by means of solar energy were developed and numerically simulated, on the basis of the transient and continuous solar light distributions. A performance evaluation approach was proposed to guide the structural optimization of DSSR in photocatalytic CO2 reduction. The effects of operation parameters and reactor structures on CH3OH concentration were analyzed and discussed. The results show that the outlet CH3OH concentration of 2.68 × 10−4 mol m−3 in DSSR is much greater than that of 1.77 × 10−5 mol m−3 in optical fiber monolith reactor under the same conditions. It increases as both the inlet water vapor concentration ratio and day-average light flux increase, but decreases with increasing the inlet velocity, all of which are beneficial to the CH3OH productivity. The CH3OH concentration will decrease with the increase of the number of parallel-flow channels, but increase thanks to the rise in the width–height ratio and inserting flow guiding pieces, which are recommended for higher CH3OH concentration in the design of DSSR.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy Conversion and Management - Volume 87, November 2014, Pages 606–617
نویسندگان
, , , , ,