نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است

در این صفحه تعداد 159 مقاله تخصصی درباره نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Probabilistic performance assessment; Coal-fired power plant; Stochastic modelling; Stochastic response surface method; Monte Carlo simulation; FORM; first order reliability method; SORM; second order reliability method; ULS; upper limit state; LLS; lower
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Coal-fired power plant; Eutrophication; Manganese oxide; Recycled materials; Sulfur; XAFS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Unit-based emission inventory; Uncertainty assessment; Coal-fired power plant; SO2; NOx; PM2.5; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Data envelopment analysis (DEA); Directional distance function (DDF); Marginal profit maximization; Directional marginal productivity; Coal-fired power plant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; CCU; CO2 compression unit; CFPP; coal-fired power plant; GHG; greenhouse gas; HEN; heat exchanger network; HPFWH; high-pressure feedwater heater; IP; intermediate-pressure steam; LP; low-pressure steam; LPFWH; low-pressure feedwater heater; MEA; monoethan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Mercury emission control; Biomass ash; Chemical-mechanical bromination; Activated carbon; Coal-fired power plant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; CCS; Carbon capture and storage; MEA; Monoethanolamine; MIP; Molecularly imprinted polymer; Coal-fired power plant; Polymer-based sorbents; Novel CO2 capture sorbent; Process modelling; Process simulation; Techno-economic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; PM2.5; Coal-fired power plant; Flue gas desulfurization (FGD); Selective catalytic reduction (SCR); Water-soluble ions; Primary ammonium aerosol emissions; Ammonia slip;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; BAU; business as usual; CFPP; coal-fired power plant; CO2; carbon dioxides; ESP; electrostatic precipitators; FGD; flue gas desulfurization; FYP; Five-Year Plan; GDP; gross domestic product; GW; giga-watt; Hg; Mercury; kWh; kilowatt hour; LNB; low-NOx bur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; PCDD/Fs; polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans; MWI; municipal waste incinerator; CF; catalytic filter; ACI; activated carbon injection; APCDs; air pollution control devices; POPs; pers