تقلب قهوه

در این صفحه تعداد 8 مقاله تخصصی درباره تقلب قهوه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تقلب قهوه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقلب قهوه; Graphite (PubChem CID: 5462310); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 3,5-Dicaffeoylquinic acid (PubChem CID: 6474310); 3-O-Feruloylquinic acid (PubChem CID: 9799386); 4-p-Coumaroylquinic acid (PubChem CID: 5281766); Boric acid (PubChem CID: 7628); Ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقلب قهوه; ESI; electrospray ionization; BGE; background electrolyte; Mass spectrometry; Electrospray; Coffee adulteration; Soybean; Corn; Monosaccharide; Capillary electrophoresis; Fucose (PubChem CID: 17106); Galactose (PubChem CID: 439357); Arabinose (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقلب قهوه; Barley; Corn; Coffee adulteration; Coffee husks; Spent coffee grounds; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy; DR; diffuse reflectance; DRIFTS; diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy; DLATGS; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقلب قهوه; HAc; glacial acetic acid; MTBE; methyl tert-butyl ether; DS; direct saponification; DAB; days after bloom; ACN; acetonitrile.; Coffee adulteration; Coffee authenticity; Regulatory issues; Direct saponification; Validation; Quality control; Coffee oil; Dit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقلب قهوه; DR; diffuse reflectance; DRIFTS; Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy; DLATGS; Deuterated Triglycine Sulfate Doped with l-Alanine; LDA; Linear Discriminant Analysis; MSC; multiple scatter correction; NIRS; near infrared spectroscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقلب قهوه; Coffee adulteration; Fourier Transform Infrared Spectroscopy; Corn; Coffee husks; ATR-FTIR; Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy; DR; diffuse reflectance; DRIFTS; Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy;