مدل سازی منطقه ای منسجم

در این صفحه تعداد 85 مقاله تخصصی درباره مدل سازی منطقه ای منسجم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی منطقه ای منسجم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی منطقه ای منسجم; Composite circuit boards; Microelectronic components; Delamination; Cohesive zone modeling; Finite element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی منطقه ای منسجم; Adhesive joint; Composite; Debonding; Cohesive zone modeling; Experimental testing; Carbon nanotube sensing layer; Fracture mode mixity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی منطقه ای منسجم; Multi-layered system; Indentation; Delamination; Molecular dynamics simulation; Finite element method; Cohesive zone modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی منطقه ای منسجم; Thin film fracture; Cohesive zone modeling; Flip-chip BEOL mechanical reliability; Fracture test experiment; Bump assisted BEOL stability indentation (BABSI) test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی منطقه ای منسجم; Hydraulic fracturing; Ultra-low permeability formations; Cohesive zone modeling; Cavitation; Sorption; Finite Element Analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی منطقه ای منسجم; Cohesive zone modeling; Elastoplastic finite deformation; Balance laws; Fiber model; Unloading criterion; Variational constitutive update;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی منطقه ای منسجم; Laminate; Plate; Analytical; Rayleigh-Ritz; FSDT; Cohesive zone modeling; Delamination threshold load; Flexural response;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی منطقه ای منسجم; Computational contact mechanics; Isogeometric analysis; Nonlinear finite element methods; Cohesive zone modeling; Peeling; Friction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی منطقه ای منسجم; Asphalt mixture; Extended finite element method (XFEM); Cohesive zone modeling; Crack initiation and propagation; Interface fracture
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی منطقه ای منسجم; Nonlinear beam theory; Cohesive zone modeling; Computational contact mechanics; Finite element methods; Gecko adhesion; van der Waals interaction