استرس سرد

در این صفحه تعداد 290 مقاله تخصصی درباره استرس سرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استرس سرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس سرد; Sweet cherry; Cold stress; Metabolomics; 1-methylcyclopropene (1-MCP); Modified atmosphere packaging (MAP); Non-climacteric ripening; Postharvest physiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس سرد; Alternative oxidase; Chickpea; Cold stress; Damage indices; Gene expression; Mitochondrial responses; AOX; alternative oxidase; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; CS; cold stress; CT; cold tolerance; COX; cytochrome c oxidase; ELI; electrolyte leak
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس سرد; ABA; Abscisic acid; AFPs; Antifreeze proteins; AGPs; Arabinogalactan proteins; ATG; Autophagy; CDPKs; Ca2+-dependent protein kinases; CIPKs; CBL-interacting protein kinases; CAX; Ca2+/H+ exchangers; ICE1; Inducer of CBF expression 1; CBFs; C-repeat bindin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس سرد; GC-MS; Gas chromatography-mass spectrometry; ANOVA; Analysis of variance; PCA; Principal component analysis; PC1 & PC2; First & second principal components; ASCA; ANOVA-simultaneous component analysis; Ala; Alanine; Val; Valine; Ser; Serine; Leu; Leuc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس سرد; Melatonin; Genotype; Bermudagrass; Cold stress; Photosystem II; MetabolismTBARS, TBA-reactive substances; SOD, superoxide dismutase; POD, peroxidase; OJIP curve, F0, minimal reliable recorded fluorescence, at 20 μs with the pulse-amplitude modulation (PAM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس سرد; DCMU; 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; DPH; 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene; DBMIB; 2,5-dibromo-3-methyl-6-isopropyl-p-benzoquinone; FA; fatty acid; FAD; fatty acid desaturase; MV; methylviologen; PAS domain; the domain that contains PER-ARNT-SIM (P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس سرد; ANOVA; analysis of variance; C; cold stress; CORT; corticosterone; DG; dentate gyrus; GC; Glucocorticoid; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenocortical; Hsp70i; inducible heat shock protein 70; IM; immobilization; IS; chronic isolation; NMDA; N-methyl-d-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس سرد; APX; ascorbate peroxidase; AsA; ascorbate; AsA-GSH; ascorbate-glutathione; BRs; brassinosteroids; DHA; dehydroascorbate; DHAR; dehydroascorbate reductase; EBR; 24-epibrassinolide; GR; glutathione reductase; GSH; reduced glutathione; GSSG; oxidized glutath