آشنایی با موضوع

دید کلی در شیمی معدنی ترکیباتی وجود دارند که در آن اتم مرکزی حداقل با یک پیوند داتیو با گروه اتمهای اطراف خود (لیگندها) ارتباط برقرار می‌کند. در‌ این ترکیبات اتم مرکزی گیرنده جفت الکترون می‌باشد، چنین ترکیباتی را کمپلکس یا ترکیبات کئوردیناسیونی می‌نامند. اتم مرکزی در این ترکیبات معمولاً دارای یک حفره الکترونی می‌باشد که می‌تواند الکترونهای جفت نشده لیگند را بگیرد و یک پیوند کووالانسی-کئوردیناسیونی، (داتیو) تشکیل دهد. کمپلکسهایی که در آنها انتقال الکترون می‌تواند در تشکیل پیوند نقش بسزایی داشته باشد کمپلکسهای دهنده - گیرنده می‌نامند. اکثر عناصر جدول تناوبی اعم از فلزات گروه اصلی، فلزات گروه واسطه و غیر فلزات می‌توانند کمپلکس تشکیل دهند. تاریخچه تا سال 1913 ساختمان کمپلکسها مشخص نشده بود اما در این سال آلفرد ورنر پدر شیمی کوئوردیناسیونی نظر خود را در مورد ساختمان کمپلکسها اعلام کرد و این در حالی بود که هنوز ساختمان الکترونی اتم مشخص نشده بود. قبل از ورنر دانشمندی به نام یورگنسون برای برخی از کمپلکسها ساختارهایی تعیین کرده بود که با اعلام نظریه ورنر اشتباه بودن این ساختارها مشخص شد. ورنر به دلیل مطالعاتی که روی کمپلکسهای هشت وجهی، مسطح مربعی و چهار وجهی انجام داد و بنیانگذار شیمی کوئوردیناسیون شد، جایزه نوبل شیمی را در سال 1913 دریافت کرد. نظریه ورنر هر اتم دارای دو ظرفیت می‌باشد. ظرفیت اصلی و ظرفیت والانس فرعی، بنابراین لزومی ندارد که فقط به اندازه ظرفیت اصلی یک اتم، اتمهای دیگر به آن وصل شود بلکه بعد از پر شدن ظرفیت اصلی که فضای کئوردیناسیونی داخلی را تشکیل می‌دهد. اتمها می‌توانند به ظرفیت فرعی یا فضای کئوردیناسیون خارجی که نشانگر عدد اکسیداسیون اتم مرکزی است، وارد شوند. تعریف کمپلکس: کمپلکس ها در واقع ترکیباتی هستند که از یک کاتیون فلزی و تعدادی لیگاند که به آن متصل هستند تشکیل شده اند. لیگاند، آنیون یا مولکولی است که حداقل یک جفت الکترون آزاد دارد (البته به جز چند استثنا) که میتواند به وسیله ی جفت الکترون هایش با اربیتال خالی کاتیون فلز مرکزی پیوند داتیو برقرار کند.
در این صفحه تعداد 930 مقاله تخصصی درباره کمپلکس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کمپلکس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمپلکس; Phytochelatin PC2; Lead; Complex; Voltammetry; Differential potentiometric stripping analysis (PSA, Chronopotentiometry); Electrochemical impedance spectroscopy (EIS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمپلکس; PVDF; polyvinylidene difluoride; 2DE; two-dimensional electrophoresis; TEMED; N,N,N′; N′; tetramethylenediamine; Tris; 2-amino-2-hydroxymethyl −1,3-propanediol; Complex; Ovotransferrin; Ovalbumin; Non-denaturing; Two-dimensional electrophoresis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمپلکس; DFe; dissolved iron; GA; gallic acid; DOM; dissolved organic matter; DOC; dissolved organic carbon; DO; dissolved oxygen; ROS; reactive oxygen species; Iron; Phenolic acid; Complex; Photo-stability; Peatland; Geochemical iron cycling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمپلکس; Quillajasaponin; Pea protein; Na-caseinate; Rapeseed lecithin; Egg lecithin; Binary surfactant system; Complex; Dynamic interfacial tension; Oil-in-water emulsion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمپلکس; UV; Ultraviolet; NMR; nuclear magnetic resonance; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; Pyrazolone; Complex; Synthesis; Luminescence; Electrochemical property;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمپلکس; PEC; polyelecrolyte complexe; Ch; chitosan; CMD; carboxymethyl dextran; miR-145; micro RNA-145; Mw; molecular weight; Mn; molecular number; FBS; fetal bovine serum; PDI; polydispersity index; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DLS; dynamic ligh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمپلکس; CBS; cystathionine-beta-synthase; CBSD; cystathionine-beta-synthase domain pair; S2P; site-2 protease; Nb; nanobody; CDR; complementarity-determining region; SEC-MALS; size exclusion chromatography with multiangle light scattering; Site-2 protease; CBS do
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمپلکس; LS; lauryl sulfate; SLS; sodium lauryl sulfate; SEM; scanning electron microscopy; SD; standard deviation; Cmax; maximum concentration; tmax; time to reach Cmax; AUC; area under the curve; Sustained-release; Suspension; Lauryl sulfate; Salt; Complex; Spra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمپلکس; Wine; Protein; Polysaccharides; Glycerol; Complex; TanninmWi, model wine; Wi, wine; Da, Dalton; WPF, wine polysaccharide fraction; mDP, mean degree of polymerization; % gall, percentage of galloylation; EGC, epigallocatechin unit; SDS, sodium dodecyl sulf