آشنایی با موضوع

در علم مواد، یک لامینیت کامپوزیتی مونتاژ لایه های مواد کامپوزیتی فیبری است که می تواند به خواص مهندسی مورد نیاز، از جمله سفتی درون هواپیما، سختی خمشی، قدرت و ضریب انبساط حرارتی، ملحق شود. مدول‌های سطحی یک لامینیت کامپوزیتی را می‌توان مستقیماً با اعمال قانون ترکیب معادلات در مدول کامپوزیت‌های تک جهته بدست آورد. کامپلیانس سطحی به سادگی معکوس مدل‌های سطحی است. اگر ثوابت مهندسی مورد نظر باشند، آن‌ها را می‌توان از اجزاء کامپلیانس‌های سطحی بدست آورد. روابط میان ثوابت مهندسی ولایه‌های مجزا و ثوابت مهندسی لامینیت بسیار پیچیده‌است. سختی خمشی لامینیت‌های کامپوریتی: سختی خمشی لامینیت‌های کامپوریتی را می‌توان با استفاده از روش سختی سطحی بدست آورد. در ابتدا باید مدول سختی را توسط فاکتورهای وزنی با سختی لایه‌های مجزا مرتبط نمود. مدول لامینیت‌های کامپوزیتی، تابع ساده خطی لایه‌های مجزا نمی‌باشند. این تابع در مورد مدول‌های سطحی صادق است. اما در مورد مدول خمشی، لایه‌های خارجی بیش از لایه‌های داخلی در آن سهیم هستند. مواد لامینیت شده کامپوزیتی با روابطی مانند تنش-کرنش کامپوزیت‌های تک جهته اداره می‌شوند. مدول‌های سطحی یک لامینیت محدود به مدول‌های لایه‌های مجزاست. اما کامپلیانس‌ها و ثوابت مهندسی با کامپلیانس‌ها و ثوابت مهندسی لایه‌های مجزا محدود نمی‌شوند. زمانی که ثوابت ماده محدود نیستند، تکیه کردن به حدس شخصی بسیار مشکل است. این دلیل اهمیت نظم هنگام کار کردن با مواد کامپوزیت است. باید در تعیین علائم دقت شود. دانستن این نکته که چگونه خواص لایه‌های مجزا به سختی لامینیت منجر می‌شود، ضروری است.
در این صفحه تعداد 298 مقاله تخصصی درباره لامینیت کامپوزیتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لامینیت کامپوزیتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینیت کامپوزیتی; Composite laminates; Delamination; Buckling behaviour; Finite element analysis (FEA); Virtual crack closure technique (VCCT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینیت کامپوزیتی; Ultrasonic immersion technique; Stiffness matrix; Material characterization; Ultrasonic guided-waves dispersion curves; Structural health monitoring; Isotropic; Anisotropic; Composite laminates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینیت کامپوزیتی; Vibration reanalysis; Composite laminates; Combined algorithm; Metaheuristic optimization; First-order shear deformation theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینیت کامپوزیتی; Composite laminates; Micromechanics of failure (MMF); Stress amplification factors (SAFs); Finite element analysis (FEA); Multi-scale model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینیت کامپوزیتی; stable crack growth; composite laminates; loading system stiffness; postcritical deformation stage; compact specimen tension tests;