تجزیه و تحلیل محاسباتی

در این صفحه تعداد 154 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل محاسباتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل محاسباتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; Computational analysis; Critical Reynolds number; Cylindrical shape; Two-sided lid-driven cubical cavity; Parallel wall motion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; Polyphenols-membrane interactions; Membrane performance; Polymeric membranes; Ceramic membranes; Computational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; Passive family house; Building envelope; Hollow clay bricks; Computational analysis; Thermal performance; U-value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; Aquatic ecosystem; Water management; Movement behavior; Behavioral monitoring; Biological early warning system (BEWS); Computational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; H2BK12ac; acetylated histone H2B at Lys12; H3K36me3; tri-methylated histone H3 at Lys36; H3K4me1; mono-methylated histone H3 at Lys4; H3K4me2; di-methylated histone H3 at Lys4; H3K4me3; tri-methylated histone H3 at Lys4; H3K79me1; mono-methylated histone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; Biochemical-cell fingerprint; Biospectroscopy; Computational analysis; Fourier-transform infrared; Infrared spectra; Sentinel organism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; Mass spectrometry; Tandem mass spectrometry; Protein identification; Protein post translational modification; Computational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; Motif; Pattern identification; Methylation in cancer; Computational analysis; Pattern searching algorithm; CpG; DNA sequence
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; Anticancer drug; Erlotinib; Adsorptive stripping square wave voltammetry; β-Cyclodextrin; Electronic properties; Computational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; SNP; single nucleotide polymorphism; SIFT; Sorting Intolerant From Tolerant; PolyPhen; phenotype polymorphism; nsSNP; nonsynonymous single nucleotide polymorphism; MUSTER; MUlti-Sources ThreadER; NCBI; National Centre for Biological Information; PROVEAN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; VD; vitamin D; VDR; vitamin D receptor; 1,25D; 1α,25-(OH)2D3; LBP; ligand binding pocket; RXR; retinoid X receptor; VDRRE; vitamin D receptor response element (DNA-DR3); VDRR; vitamin D-resistant rickets; SRC; steroid receptor coactivator; DRIP; vitamin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; PVDHZAKYWJYCOD-ISHSYCIMSA-N; OIIWCRQNPNERAL-DWRORGKVSA-N; OIIWCRQNPNERAL-BMFAXAFESA-NMarine sponges; 1,2-Dioxanes; In vitro antimalarial activity; Stereochemistry; Computational analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل محاسباتی; SSRI; selective serotonin reuptake inhibitors; SNRI; serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors; MAO; monoamine oxidase inhibitors; TCA; tricyclic antidepressants; DAT; dopamine transporter; SERT; serotonin transporter; NET; norepinephrine transporters;