مدل سازی کامپیوتری

در این صفحه تعداد 373 مقاله تخصصی درباره مدل سازی کامپیوتری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی کامپیوتری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; Basic Science Study; Computer Modeling; Glenoid bone defects; shoulder arthroplasty; virtual reconstruction; preoperative planning; statistical shape modeling; reconstruction performance; anatomic parameters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; Basic Science Study; Computer Modeling; Computed tomography; K-NOW; surgical planning; three-dimensional planning; total elbow arthroplasty; unlinked type;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; Osteopontin; Biomineralization; Electron microscopy; Atomic force microscopy; Computer modeling; Calcium oxalate dihydrate; Kidney stones; Urolithiasis; Crystal growth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; Basic Science Study; Computer Modeling; Subscapularis tendon; rotator cuff tendons; anterosuperior rotator cuff tears; rotator cuff biomechanics; glenohumeral joint contact forces; shoulder biomechanics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; Basic Science Study; Computer Modeling; Reverse shoulder arthroplasty; range of motion; onlay design; humeral inclination; impingement; preoperative planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; Basic Science Study; Computer Modeling; Recurrent shoulder instability; engaging Hill-Sachs lesion; glenoid bone defect; epilepsy; hyperlaxity; 3D kinematic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; Basic Science Study; Computer Modeling; Glenoid inclination; acromion index; critical shoulder angle; humeral head translation; glenohumeral osteoarthritis; musculoskeletal model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; Basic Science Study; Computer Modeling; Reverse shoulder arthroplasty; humeral lateralized design; finite element analysis; kinematic model; shoulder biomechanics; RSA implant design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; Sulphonate-terminated carbosilane dendrimers; Protein-dendrimer interaction; Fluorescence; Quenching; Computer modeling; Molecular dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; Atrial fibrillation; Spiral wave; Multiple wavelet reentry; Wavefront direction; Nonlinear dynamics; Recurrence quantification analysis; Computer modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; engineering and architectural shaping; geometry; morphogenesis; self-organization; computer modeling; spatial partitioning; innovative architecture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; Basic Science Study; Computer Modeling; Reverse total shoulder arthroplasty; RSA; acromial stress; glenosphere lateralization; glenosphere inferiorization; humeral lateralization; cuff tear arthropathy; complications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; Computer modeling; Cardiac electrophysiology; Electrotonic coupling; Action potential duration; Parameter estimation; Inverse problem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی کامپیوتری; 5-FU; 5-fluorouracil; AuNPs; gold nanoparticles; BSA; bovine serum albumin; CD; cyclodextrin; CG; coarse-grained; CNP; carbon-based nanoparticle; CNT; carbon nanotube; CPe; inverse-phosphatidylcholine; CPNT; cyclic peptide based nanotube; CPP; cell penetr