غلظت انرژی خورشیدی

در این صفحه تعداد 226 مقاله تخصصی درباره غلظت انرژی خورشیدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غلظت انرژی خورشیدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; Concentrating solar power; Linear fresnel reflector; Ray tracing technique; CPC collector; Optical performance; Particle swarm optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; Concentrating solar power; Surface volumetric receivers; Thermal optimization; Porous flow modeling; Gaussian flux analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; Concentrating solar power; Cost reduction in CSP technology; Levelized cost of electricity; Learning rates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; Heat transfer fluid; Heat collecting elements; Parabolic trough systems; Concentrating solar power; Multi criteria selection; Life cycle assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; CSP; concentrating solar power; TESS; thermal energy storage system; HTF; heat transfer fluid; Li2SO4; lithium sulfate salt; NaK; sodium-potassium eutectic metallic alloy; NaNO3; sodium nitrate salt; NPG; neopentyl glycol, C5H12O2; PCM; phase change mater
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; Thermal Energy Storage (TES); Technology assessment; Process integration; Process analysis; System boundary; Key Performance Indicators (KPI); CSP; Concentrating Solar Power; ECES; Energy Conservation through Energy Storage; HRSG; Heat Recovery Steam Gene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; DNI; direct normal irradiation; GII; global incidence irradiation; TMY; typical meteorological year; CSP; concentrating solar power; PB; power block; PV; photovoltaic; TES; thermal energy storage; SM; solar multiple; StH; storage hours; CF; Capacity Facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; Brayton cycle; Combined heat and power; Concentrating solar power; Solarized microturbine; Thermodynamic model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; Concentrating solar power; Solar electric power plant; Nigeria; Direct normal irradiance; Renewable energy; Solar power;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; °C; celsius degrees (temperature); AC; alternative current; CSP; concentrating solar power; CO2; carbon dioxide (greenhouse gas); D; wind turbine diameter (m); DC; direct current; DNI; direct normal irradiation (beam radiation on ideal sun-tracking colle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; BC; Brayton cycle; CC; combined cycle; CSP; concentrating solar power; DLR; German Aerospace Center; DNI; direct normal irradiation; DSG; direct steam generation; GT; gas turbine unit; HCE; heat collection element; HRSG; heat recovery steam generator; HSS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; CCS; Carbon capture and storage; CDDA; Common Database on Designated Areas; CLC; Corine Land Cover; CSP; Concentrating solar power; CV; Coefficient of variation; ECF; European Climate Foundation; ECMWF; European Centre for Medium-Range Weather Forecasts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; APDR; Alternative Porous Disc Receiver; BPDR; Bottom Porous Disc Receiver; CCHP; Combined Cooling, Heat and Power; CFD; Computational Fluid Dynamics; CHP; Micro combined heat and power; CPVT; Concentrating Photovoltaic-Thermal; CSP; Concentrating Solar Po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; Waveguide concentrator; Total internal reflection; Levelized cost of power; Solar collector efficiency; Thermal desalination; Concentrating solar power;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; API; active pharma ingredient; BESS; battery energy storage system; CAPEX; capital expenditure; CCS; carbon capture and sequestration; CCU; carbon capture and utilization; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; CSP; concentrating solar power; CST; concentrati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; CSP; Concentrating Solar Power; EIA; Energy Information Administration; EPA; Environmental Protection Agency; ERCOT; Electric Reliability Council of Texas; GHG; greenhouse gases; NREL; National Renewable Energy Laboratory; PAWY; PacifiCorp East - Wyomin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غلظت انرژی خورشیدی; Hybrid life-cycle assessment; Climate change mitigation scenario; Wind power; Photovoltaics; Concentrating solar power; Bioenergy with CCS (BECCS); Nuclear energy; Geothermal energy; Coal power; Natural gas combined cycle;