لوله های فولادی پر شده از بتن

در این صفحه تعداد 71 مقاله تخصصی درباره لوله های فولادی پر شده از بتن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لوله های فولادی پر شده از بتن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel tubes; Effective width; Elevated temperatures; Finite element analysis; Local buckling; Post-local buckling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel tubes; Double-skin; High-strength concrete; Nonlinear analysis; Slender composite columns;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Earthquake engineering; Performance-based design; Composite construction; Concrete-filled steel tubes; FEMA P-695; FEMA P-58;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Composite structures; Concrete-filled steel tubes; Design of structures; Elliptical sections; EN 1994-1-1; Tubular sections;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel tubes; Rubberized concrete; Monotonic behaviour; Cyclic behaviour; Eurocode 4; Eurocode 8;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel tubes; Axial compression; Finite element analysis; Compressive strength; Compressive stiffness; Ductility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel tubes; Recycled aggregate concrete; Columns; Recycled coarse aggregate; Numerical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel tubes; Bolted connections; End-plates; Beam-column joints; Finite element model; Cyclic behaviour;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel tubes; Experimental investigation; Gusset plate connections; Punching shear failure; Structural design
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Shear behaviour; Concrete-filled steel tubes; Experimental investigation; Shear span-to-depth ratio; Axial compression ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel tubes; Rubberized concrete; Monotonic behaviour; Cyclic behaviour; Eurocode 4; Eurocode 8;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Recycled coarse aggregate (RCA); Natural aggregate concrete (NAC); Recycled aggregate concrete (RAC); Concrete-filled steel tubes; Bond behavior; Cyclic performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Biaxial bending; Concrete-filled steel tubes; High strength materials; Local and post-local buckling; Nonlinear analysis; Slender beam-columns
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Composite structures; Concrete-filled steel tubes; Design of structures; Elliptical sections; Experimental investigation; Tubular sections
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel tubes; Finite element analysis; Ultimate axial strength; Short columns; Slender columns; SHS outer and CHS inner
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel tubes; Cyclic loading; High strength; Local and post-local buckling; Nonlinear analysis; Slender beam-columns
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel tubes; Arches; Seismic analysis; Buckling modes; Dynamic instability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel plate composite coupling beam; Cyclic loading test; Seismic behavior; Fracture; Chord rotation; Energy dissipation capacity; Concrete-filled steel tubes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوله های فولادی پر شده از بتن; Concrete-filled steel tubes; Heat transfer; Stainless steel; Thermal conductivity; Thermal contact conductance;