شرایط محیطی

در این صفحه تعداد 311 مقاله تخصصی درباره شرایط محیطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شرایط محیطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; Inflammatory bowel disease; Experimental colitis; Dextran sulfate sodium; Mesenchymal stem cell; Conditioned medium; Immunomodulatory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; BMP; bone morphogenetic protein; CCL; chemokine (C-C motif) ligand; CCR; chemokine receptor; CM; conditioned medium; CXCR; CXC chemokine receptors; DAMP; damage-associated molecular patterns; ECM; extracellular matrix; EV; extracellular vesicle; FGF; fibr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; AMSC-CM; The amniotic mesenchymal stem cells- conditioned mediu; MCAO; middle cerebral artery occlusion; ICV; intracerebroventriculary; BBB; blood brain barrier; IL-6; interleukin 6; VEGF; vascular endothelial growth factor; HGF; hepatocyte growth factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; BME; Basal Medium Eagle; CCL2; C-C motif chemokine ligand 2; CM; conditioned medium; cSCC; cutaneous squamous cell carcinoma; CTGF; connective tissue growth factor; CXCL1; C-X-C motif chemokine ligand 1; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; EGF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; Estrogen receptor alpha; Vascular injury; Cell proliferation; Gene regulation; CHD; coronary heart disease; CM; conditioned medium; E2; 17-beta-estradiol; EC; endothelial cell; ER; estrogen receptor; GEO; Gene Expression Omnibus; IPA; Ingenuity Pathway An
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; ANOVA; analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; CD; Crohn's disease; ChgA; Chromogranin A; CM; conditioned medium; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DSS; dextran sodium sulfate; ECM; extracellular mat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; Amniotic fluid; Amniotic membrane; Placenta; Umbilical cord; Wharton's Jelly; Mesenchymal stem cells; Paracrine effect; Cardio-protection; Cardiac regeneration; Extracellular vesicle; Conditioned medium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; CM; conditioned medium; OCCs; ovarian cancer cells; CPD; cumulative number of population doublings; Cx43; connexin 43; H2O2; hydrogen peroxide; HGF; hepatocyte growth factor; HPMCs; human peritoneal mesothelial cells; JC-1; 5,5',6,6'-tetrachloro-1,1',3,3'
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; ACTH; adrenocorticotropic hormone; aFGF; acidic fibroblast growth factor; Akt; activation of protein kinase B; ANG; angiogenin; ASCs; adipose tissue-derived mesenchymal stem cells; B7-H1; B7 homolog 1; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; bFGF; basic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; FAP; fibroadipogenic progenitors; PAX7; paired box 7; MRF; myogenic regulatory factor; Hh; Hedgehog; MyoD1; myogenic differentiation 1; Smo; Smoothened; Gli1; Gli family zinc finger 1; Ptch1; Patched 1; rRNA; ribosomal ribonucleic acid; CAGGS; CMV early e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; ACs; acinar cells; ADSCs; adipose-derived stromal cells; CD29; integrin beta-1; CD44; cell surface glycoprotein; CD105; endoglin; SMG; submandibular gland; SLG; sublingual gland; PG; parotid gland; DCs; ductal cells; MCs; mucous cells; SCs; serous cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; CM; conditioned medium; Cisplatin NP; without further indication, means anisamide targeted cisplatin NP; DRP; damage response program; ECM; extracellular matrix; EMT; epithelial-mesenchymal transition; FAPα; fibroblast activation protein alpha; GFP; gree
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; Obesity; Melanoma; Orlistat; Diet; Adipokines; Adiposity; FASN; fatty acid synthase; Cav-1; caveolin-1; CM; conditioned medium; HFD; high fat diet; ND; normal diet;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; KCs; kupffer cells; JNKs; C-Jun N-terminal kinases; MAPKs; mitogen-activated protein kinases; CCR2; C-C motif chemokine receptor 2; ATMs; Adipose tissue macrophages; HFD; high-fat diet; MLK3; mixed-lineage kinase 3; PPAR; peroxisome proliferator-activat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; BC; bladder cancer; NMI; nonmuscle invasive; MMP; matrix metalloproteinase; uPA; urokinase-type plasminogen activator; NO; nitric oxide; iNOS; inducible nitric oxide synthase; nNOS; neuronal nitric oxide synthase; eNOS; endothelial nitric oxide synthase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; T2DM; type 2 diabetes mellitus; CM; conditioned medium; ATM; adipose tissue macrophage; TNFα; tumor necrosis factor alpha; LPS; lipopolysaccharide; IFNγ; interferon gamma; iNOS; inducible nitric oxide synthase; COX-2; cyclooxygenase-2; MCP-1; monocyte c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; Stiffness; Topography; Stem cell; Stemness; Morphology; CM; conditioned medium; EBs; embryoid bodies; ECM; extracellular matrix; KSR; knockout serum replacement; LIF; leukemia inhibitory factor; MEFs; mouse embryonic fibroblasts; mESCs; mouse embryonic st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; CBS; cystathionine β synthase; CNS; central nervous system; CM; conditioned medium; CSE; cystathionine γ lyase; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; ERK;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; MSC; mesenchymal stem cells; dPDLCs; dog periodontal ligament cells; IGF-1; insulin-like growth factor-1; VEGF; vascular endothelial growth factor; TGF-β1; transforming growth factor-β1; HGF; hepatocyte growth factor; FGF-2; fibroblast growth factor-2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; EGF; epidermal growth factor; FGF-2; fibroblast growth factor-2; Flt3-L; Fms-related tyrosine kinase 3-ligand; GCSF; granulocyte colony stimulating factor; GMCSF; granulocyte monocyte colony stimulating factor; IFN-γ; interferon-γ; IL-1α; interleukin-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شرایط محیطی; Astroglia; Conditioned medium; Excitotoxicity; Inflammation; Melanocortin receptors; Multiple sclerosis; Oligodendroglia; Protection; Reactive oxygen species