مجرا

در این صفحه تعداد 79 مقاله تخصصی درباره مجرا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مجرا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجرا; bovine jugular vein; conduit; Contegra; endocarditis; Hancock; heterograft; homograft; right ventricular outflow tract; CI; confidence interval; CRP; C-reactive protein; ESR; erythrocyte sedimentation rate; HR; hazard ratio; MSSA; methicillin-sensitive St
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجرا; Right ventricle; Congenital heart disease; Conduit; Magnetic resonance imaging; AVT; Automated validation testing; CHD; Congenital heart disease; CMR; Cardiac magnetic resonance imaging; EDV; End-diastolic volume; EF; Ejection fraction; ESV; End-systolic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجرا; conduit; pulmonary valve replacement; SAPIEN THV; stent; TPVR; transcatheter; CA; coronary artery; CT; computed tomography; CXR; chest radiography; MACCE; major adverse cardiovascular and cerebrovascular event(s); MRI; magnetic resonance imaging; NYHA; Ne
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجرا; conduit; pulmonary valve replacement; SAPIEN; stent; transcatheterCT, computed tomography; MRI, magnetic resonance imaging; NYHA, New York Heart Association; RV-PA, right ventricle to pulmonary artery; THV, transcatheter heart valve; tPVR, transcatheter p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجرا; Chronic subdural hematoma; Conduit; Drain; Recurrent; Recurrence rate; Subdural-to-peritonealBHO, Burr hole and washout only (without insertion of a drain); CSDH, Chronic subdural hematoma; SED, Subdural-to-external drain; SPC, Subdural-to-peritoneal cond