فاکتور رشد بافت همبند

در این صفحه تعداد 347 مقاله تخصصی درباره فاکتور رشد بافت همبند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فاکتور رشد بافت همبند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; PBS, phosphate-buffered saline; PLG, Plasminogen; TGF-β1, transforming growth factor β1; CTGF/CCN2, connective tissue growth factor; ET-1, endothelin-1; ECM, extracellular matrixLigneous gingivitis; Plasminogen; Fibrin; Connective tissue growth factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine transaminase; AST; aspartate transaminase; CTGF; connective tissue growth factor; DAB; diaminobenzidine; DDB; dimethyl dimethoxy biphenyl dicarboxylate; DEPPD; N,N-diethyl-para-phenylendiamine sulfate; DTNB; 5,5-dit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; HSC; hepatic stellate cell; CTGF; connective tissue growth factor; TGF-β; transforming growth factor beta; α-SMA; alpha smooth muscle actin; DMEM; Dulbecco's modified Eagles' medium; FBS; fetal bovine serum; PCR; polymerase chain reaction; GAPDH; gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; AP-2; adaptor protein-2; CP; chlorpromazine; CTGF; connective tissue growth factor; EMT; epithelial to mesenchymal transition; EPS15; EGFR pathway substrate #15; Id1; inhibitor of DNA binding 1; TβR; TGF-β receptor; TGF-β1; transforming growth factor b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; ACH; acetylcholine; bDNA; branched DNA; BMS; bare metal stent; BrDU; bromodeoxyuridine; CTGF; connective tissue growth factor; DAPI; diamidino-2-phenylindole; DES; drug-eluting stent; EC; endothelial cell; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; MMP2; ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; NAFLD; non-alcoholic fatty liver disease; NASH; non-alcoholic steatohepatitis; STZ; streptozotocin; CTGF; connective tissue growth factor; TIMP-1; tissue inhibitor of metalloproteinases-1; FAP; fibroblast activation protein; CRP; C reactive protein; NASH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; BLS; Bielschowsky silver impregnation; BMSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; CTGF; connective tissue growth factor; dDO; day of disease onset; DPI; days post-EAE induction; EAE; experimental autoimmune encephalomyelitis; EB-X; X-irradiation and ethid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; α-SMA; α-smooth muscle actin; CTGF; connective tissue growth factor; Eng; endoglin; ER; endoplasmatic reticulum; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; Hif-1α; hypoxia inducible factor 1α; HSC; hepatic stellate cell(s); IP; immunoprecipitati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; ANG, angiotensin; ATR, ANG II receptor; CTGF, connective tissue growth factor; MTT, 3-(4,5-methylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromideAngiotensin; Collagen; Connective tissue growth factor; Saralasin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; AP1; activator protein 1; Bcl-2; B-cell lymphoma protein 2; CCL2/MCP-1; monocyte chemoattractant protein-1; CCL20/MIP-3α; macrophage inflammatory protein 3α; CCN4; connective tissue growth factor; c-fos; v-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; HSC; hepatic stellate cells; ECM; extracellular matrix; TGFβ; transforming growth factor-β; CTGF; connective tissue growth factor; PDGFβ-R; platelet-derived growth factor-β receptor; HMG-CoA-R; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme-A-reductase; BDL; bil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; AP; anterior prostate; AR; androgen receptor; CTGF; connective tissue growth factor; DLP; dorsolateral prostate; FGF-8; fibroblast growth factor 8; FGFR; fibroblast growth factor receptor; mPIN; mouse prostatic intraepithelial neoplasia; SPP1; osteopontin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; ET-1, Endothelin-1; CTGF, Connective tissue growth factor/CCN2; ECM, extracellular matrix; VSMCs, vascular smooth muscle cells; AP-1, activator protein 1; EGFR, epidermal growth factor receptor; DCN, decorinEndothelin-1; Connective tissue growth factor; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; TFBS; transcription factor binding site; CTGF; connective tissue growth factor; ESC; embryonic stem cell; RT-PCR; reverse transcription polymerase chain reaction; EST; expressed sequence tag; IGF; insulin-like growth factor; TSS; transcription starting si
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; 15-PGJ2; 15 deoxy prostaglandin J2; 8-Br-cAMP; 8-bromoadenosine-3′,5′-cyclic adenosine monophosphate; Alk4/Alk5; activin like receptor 4/5; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; cAMP-PDE; cAMP-specific phosphodiesterase; CBP; CREB binding protein; co;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; AA; aristolochic acid; AAN; aristolochic acid nephropathy; α-SMA; alpha smooth muscle actin; CKD; chronic kidney disease; CTGF; connective tissue growth factor; EMT; epithelial-to-mesenchymal transdifferentiation; HO-1; heme oxygenase-1; IHC; immunohisto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; CTGF; Connective tissue growth factor; TIMP-1; Diabetes; Nephropathy; Albuminuria; Glomerular basement membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; AP-1; activator protein-1; CT; threshold cycle; CTGF; connective tissue growth factor; Hoxc6-V1; homeobox c6 variant 1; Hoxc6-V2; homeobox c6 variant 2; MEN1; multiple endocrine neoplasia 1; mHoxc6; mutant homeobox c6; NT; neurotensin; RT-PCR; reverse-tra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; CTGF; connective tissue growth factor; ECM; extracellular matrix; IGF-I; insulin-like growth factor; IFN; interferon; MCP-1; monocyte chemoattractant protein-1; SPI; Salmonella pathogenicity island; TGF-β1; transforming growth factor-β1; TNF; tumor necr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; Peroxisome proliferator activated receptor gamma; Transforming growth factor-β1; Connective tissue growth factor; Fibronectin; Renal proximal tubular epithelial cells; Renal tubulointerstitial fibrosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; Peroxisome proliferator-activated receptor-γ agonist; Statin; Transforming growth factor-beta 1; α-Smooth muscle actin; Connective tissue growth factor; Fibronectin; Plasminogen activator inhibitor-1; Collagen 1; Human renal proximal tubular epithelial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد بافت همبند; ACEi; angiotensin-converting enzyme inhibitor; CTGF; connective tissue growth factor; DN; diabetic nephropathy; 4E-BP1; eukaryotic initiation factor 4E-binding protein; ecNOS; endothelial constitutive nitric oxide synthase; EGF; epidermal growth factor; e